Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

REKRUTACJA 2021-2022

Dostępność

BIP

W dniach 25 maja - 26 czerwca 2020 r. biblioteka szkolna MZS nr 1 w Gorlicach będzie dostępna dla uczniów i nauczycieli w zakresie dostosowanym do zasad funkcjonowania szkoły i obowiązujących obecnie procedur, a także do zadań biblioteki szkolnej związanych ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego.

1.Zawieszona zostaje możliwość wchodzenia między regały i przeglądania zasobów, a wypożyczanie materiałów bibliotecznych będzie się odbywać w zakresie ograniczonym do niezbędnego minimum w godzinach 9.00 – 13.30.

2.W dniach 25 - 29 maja 2020r. z biblioteki będą mogli korzystać przede wszystkim przychodzący do szkoły uczniowie klas I – III, klas VIII  oraz pracownicy szkoły.

3.Uczniowie zwracają wypożyczone książki do 10 czerwca, z zachowaniem wymaganej ostrożności.

4.Nauczyciel bibliotekarz przyjmuje zwroty przy stanowisku usytuowanym w drzwiach biblioteki. Zwracający pozostaje na korytarzu, dbając o zachowanie odpowiedniego dystansu. Oddawane pozycje trafiają na kilkudniową kwarantannę w miejscu niedostępnym dla czytelników.

5.Książki przyniesione do zwrotu przez uczniów klas I - III (lub ich rodziców) zbiera do pudełka /reklamówki, a następnie przekazuje bibliotekarzowi opiekujący się dziećmi nauczyciel. Może także złożyć na kartce zamówienie na książki, które dzieci chcą wypożyczyć.

6.Uczniowie klas VIII zwracają książki samodzielnie, przychodząc do szkoły na konsultacje lub specjalnie w tym celu. Przestrzegają przy tym zasad podanych w punktach 1-4.

Można także przynieść pozycje wypożyczone przez pozostające w domu młodsze rodzeństwo.  

Uwaga: Jeżeli na koncie bibliotecznym ucznia kończącego szkołę pozostaje jakaś nieoddana pozycja, odbiór świadectwa zostanie wstrzymany.

Jeśli książka została zagubiona, trzeba ją odkupić i dopełnić formalności. Warto się tym zainteresować wcześniej, gdyż w ostatnich dniach roku szkolnego bibliotekarz zajmuje się odbiorem tysięcy wypożyczonych podręczników.

7.Uczniowie klas IV-VII zwracają wypożyczone książki w pierwszym tygodniu czerwca, przychodząc na konsultacje lub według zasad, które zostaną podane w kolejnym komunikacie.

 

Copyright © 2021 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.