Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

REKRUTACJA 2021-2022

Dostępność

BIP

Biblioteka szkolna  MZS nr 1 w Gorlicach w roku szkolnym 2020/2021,  w okresie pandemii COVID-19, będzie funkcjonować na podstawie zasad ustalonych w oparciu o wytyczne MZ, GIS  i MEN.

1.  Biblioteka MZS nr 1 w Gorlicach udostępnia swoje zasoby wyłącznie uczniom   i pracownikom Szkoły.
2. Podczas korzystania z biblioteki należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: zachowywać dystans, stosować osłonę nosa i ust, jednorazowe rękawiczki lub dokładnie zdezynfekować dłonie.
3. W  punkcie obsługi czytelnika, umieszczonym przy drzwiach wejściowych  do biblioteki, może znajdować się tylko jedna osoba, kolejne oczekują na korytarzu, od strony gazetki ściennej bibloteki.
4. Oddając książkę, czytelnik staje w przestrzeni tuż za drzwiami, podaje wyraźnie swoje nazwisko, imię oraz numer inwentarzowy zwracanego egzemplarza. Znajduje się on na jednej  z pierwszych stron książki, pod pieczątką bibloteki szkolnej. Warto poszukać go i sprawdzić wcześniej, by nie zabierać czasu, zwłaszcza podczas przerw, kiedy z biblioteki chce szybko skorzystać więcej osób.
5. Książkę zdjętą przez bibliotekarza z konta, czytelnik wkłada do kosza przeznaczonego na kwarantannę zbiorów, starając się go nie dotykać. Egzemplarze zebrane w ciągu dnia pracy biblioteki, oznaczone datą, trafiają w miejsce wyznaczone do kwarantanny i przez co najmniej 2 dni nie mogą być udostepniane innym uczniom. Dlatego tym bardziej ważne jest oddawanie wypożyczonych książek w terminie.
6.  Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
  1. a) Aby obsługa czytelników mogła przebiegać szybko i sprawnie, uczeń chcący wypożyczyć książkę podczas przerwy, powinien podać jej tytuł i autora.
  2. b) Jeśli ich nie zna, potrzebuje więcej czasu do namysłu lub porady bibliotekarza w wyborze, powinien przyjść w innym czasie, poza przerwą śródlekcyjną.
  3. c) Nowe zasoby biblioteki będą systematycznie eksponowane na regale najbliżej drzwi i stanowiska bibliotekarza, a informacje o nich umieszczane na gazetce biblioteki na korytarzu oraz na stronie internetowej szkoły. Umożliwi to wcześniejsze rozeznanie i podejmowanie decyzji przed wejściem do biblioteki.
  4. d) Po uzyskaniu zgody bibliotekarza, pod jego opieką i zachowując środki ostrożności wskazane w punkcie 1., czytelnik może podejść do regałów w wyznaczonej strefie, przejrzeć wzrokowo ich zawartość oraz wskazać bibliotekarzowi wybraną książkę.

 

      Godziny pracy biblioteki

       poniedziałek - piątek           7.30 – 13.30

       w tym prace wewnętrzne    10.00 - 11.15

 

Copyright © 2021 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.