Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

REKRUTACJA 2021-2022

Dostępność

BIP

 

 

 

 

UWAGA klasy IV-VI 

          " Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymborska

 KONKURS NA NAJLEPSZĄ RECENZJĘ KSIĄŻKI

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs

  1. Każdy ma ulubioną książkę. Ja też!

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV, V, VI.

Zadaniem uczestników jest napisanie recenzji  czterech książek wybranych z listy zaproponowanej przez bibliotekę.

Recenzje opracowujemy na karcie pobranej z biblioteki.

Recenzja musi zawierać minimum 10 zdań.

Recenzje należy składać do 5 maja 2017 r. w bibliotece szkolnej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 maja 2017 r.

Kryteria oceny prac konkursowych:

-zgodność treści recenzji z treścią książki,

-sposób zachęcenia czytelników do przeczytania książki.

Zasady przyznawania nagród:

Prace oceni Komisja Konkursowa w skład której wejdą poloniści z naszej Szkoły.

Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Wszyscy uczestnicy  otrzymają ocenę cząstkową z języka polskiego.

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na skanowanie i opublikowanie recenzji na stronie internetowej Szkoły.

Informacje na temat wyników konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły oraz przekazane wychowawcom uczniów.

 

Lista książek do opracowania znajduje się w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej Szkoły (zakładka: Biblioteka)

 

Copyright © 2021 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.