Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

REKRUTACJA 2021-2022

Dostępność

BIP

Masz talent literacki ?Piszesz wiersze? 

 

Biblioteka Szkolna zaprasza do udziału w Konkursie Rodzinnym pt.

 

WIERSZE O NASZYM  PATRONIE

 

-Do konkursu zapraszamy uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej oraz ich bliskich- Rodziców, Dziadków, Rodzeństwo.

-Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza odwołującego się do życia i  działalności   ks. Stanisława Konarskiego oraz do tradycji Szkoły związanej z postacią Patrona.

-Autorzy trzech  najlepszych utworów otrzymają nagrody rzeczowe.

-Prace podpisane imieniem i nazwiskiem należy złożyć  w bibliotece szkolnej do

10 listopada 2017 r.

Najlepsze utwory zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły.

 Zachęcamy do udziału w konkursie. To może być Twój pierwszy krok do sukcesu!!

Dodatkowe informacje o konkursie  można uzyskać w bibliotece szkolnej  oraz

 u nauczycieli języka polskiego.

 

 

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

-wykorzystanie wiedzy na temat życia i działalności Patrona Szkoły,

-promowanie wartości przekazywanych przez Patrona Szkoły,

-upowszechnianie tradycji Szkoły związanej z Patronem,

-zachęcenie uczniów do prezentowania własnych umiejętności literackich,

-integrowanie  środowiska szkolnego z Rodzinami uczniów.

Uczestnicy konkursu:

-uczniowie klas IV- VII oraz ich bliscy- Rodzice, Dziadkowie, Rodzeństwo.

Ocena prac konkursowych:

  1. Oceny prac dokona komisja konkursowa w skład której wejdą: przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele języka polskiego, nauczyciel- bibliotekarz,

2.Przy ocenie prac brane pod uwagę będzie przed wszystkim:

-zgodność z tematem,

-merytoryczna poprawność,

-piękno i czystość języka.

  1. Prace powinny spełniać następujące warunki:

- forma wiersza- dowolna,

- treść – zgodna z tematem konkursu: życie ks. Stanisława Konarskiego, jego działalność, wartości, jakie reprezentował,  tradycje Szkoły związane z  postacią Patrona,

- praca musi zawierać minimum 12  wersów,

- prace należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego,

-na odwrocie pracy należy umieścić opis zawierający imię i nazwisko autora oraz klasę.

Termin i sposób zgłaszania prac konkursowych.

1.Konkurs trwa do 10 listopada 2017 r.  

2.Prace należy składać  w bibliotece szkolnej.

 Rozstrzygnięcie konkursu.

Prezentacja najlepszych wierszy oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości z okazji  Dnia Patrona w dniu 14 listopada 2017 r.

 Regulamin Konkursu jest dostępny na tablicy Samorządu Uczniowskiego i na stronie internetowej Szkoły.

Organizator  zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na  stronie internetowej  Szkoły oraz do prezentacji na wystawie podczas uroczystości z okazji Dnia Patrona.

 

 

Copyright © 2021 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.