Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

REKRUTACJA 2021-2022

Dostępność

BIP

Podejmijcie wyzwanie i ...

 

Włączcie się do akcji Narodowe Czytanie!

 

Narodowe Czytanie to zapoczątkowana w 2012 roku akcja społeczna upowszechniająca w Polsce znajomość

literatury narodowej. Fragmenty dzieł odczytywane są publicznie m.in. przez wielu znanych Polaków, poczynając

od Prezydenta RP z małżonką. Do akcji włączają się aktorzy, dziennikarze, celebryci,

społecznicy, samorządowcy, nauczyciele.

       W bieżącym roku, w sobotę 5 września, czytana będzie “ Balladyna", utwór Juliusza Słowackiego od dwóch stuleci zaliczany do klasyki literatury polskiej, poznawany w szkole przez kolejne pokolenia.  Teraz pora na Wasze…Mam na myśli zwłaszcza klasy starsze, VII i VIII, ale VI także mogą  poznać jedną z pierwszych scen.

 

      “Balladyna” to utwór dramatyczny,  podzielony na akty oraz sceny, dialogi i monologi postaci, toteż najlepiej czytać go z podziałem na role. W poszczególnych scenach występują przeważnie dwie, trzy lub cztery postacie, więc wystarczy kilka osób z klasy, które zapoznają się ze swoimi kwestiami w domu, aby podczas lekcji języka polskiego lub godziny wychowawczej (oczywiście po uzgodnieniu z nauczycielem) włączyć się do akcji, odczytując wybraną scenę lub dwie. 

Bardzo Was do tego zachęcam!

Zróbcie zdjęcia, nagrajcie filmiki, a umieścimy je na stronie szkoły.

Można także dołączyć się do challenge’u ogłoszonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorlicach       

 

Biblioteka szkolna  MZS nr 1 w Gorlicach w roku szkolnym 2020/2021,  w okresie pandemii COVID-19, będzie funkcjonować na podstawie zasad ustalonych w oparciu o wytyczne MZ, GIS  i MEN.

1.  Biblioteka MZS nr 1 w Gorlicach udostępnia swoje zasoby wyłącznie uczniom   i pracownikom Szkoły.
2. Podczas korzystania z biblioteki należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: zachowywać dystans, stosować osłonę nosa i ust, jednorazowe rękawiczki lub dokładnie zdezynfekować dłonie.
3. W  punkcie obsługi czytelnika, umieszczonym przy drzwiach wejściowych  do biblioteki, może znajdować się tylko jedna osoba, kolejne oczekują na korytarzu, od strony gazetki ściennej bibloteki.
4. Oddając książkę, czytelnik staje w przestrzeni tuż za drzwiami, podaje wyraźnie swoje nazwisko, imię oraz numer inwentarzowy zwracanego egzemplarza. Znajduje się on na jednej  z pierwszych stron książki, pod pieczątką bibloteki szkolnej. Warto poszukać go i sprawdzić wcześniej, by nie zabierać czasu, zwłaszcza podczas przerw, kiedy z biblioteki chce szybko skorzystać więcej osób.
5. Książkę zdjętą przez bibliotekarza z konta, czytelnik wkłada do kosza przeznaczonego na kwarantannę zbiorów, starając się go nie dotykać. Egzemplarze zebrane w ciągu dnia pracy biblioteki, oznaczone datą, trafiają w miejsce wyznaczone do kwarantanny i przez co najmniej 2 dni nie mogą być udostepniane innym uczniom. Dlatego tym bardziej ważne jest oddawanie wypożyczonych książek w terminie.
6.  Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
  1. a) Aby obsługa czytelników mogła przebiegać szybko i sprawnie, uczeń chcący wypożyczyć książkę podczas przerwy, powinien podać jej tytuł i autora.
  2. b) Jeśli ich nie zna, potrzebuje więcej czasu do namysłu lub porady bibliotekarza w wyborze, powinien przyjść w innym czasie, poza przerwą śródlekcyjną.
  3. c) Nowe zasoby biblioteki będą systematycznie eksponowane na regale najbliżej drzwi i stanowiska bibliotekarza, a informacje o nich umieszczane na gazetce biblioteki na korytarzu oraz na stronie internetowej szkoły. Umożliwi to wcześniejsze rozeznanie i podejmowanie decyzji przed wejściem do biblioteki.
  4. d) Po uzyskaniu zgody bibliotekarza, pod jego opieką i zachowując środki ostrożności wskazane w punkcie 1., czytelnik może podejść do regałów w wyznaczonej strefie, przejrzeć wzrokowo ich zawartość oraz wskazać bibliotekarzowi wybraną książkę.

 

      Godziny pracy biblioteki

       poniedziałek - piątek           7.30 – 13.30

       w tym prace wewnętrzne    10.00 - 11.15

 

Książka na wakacje

 

Drodzy uczniowie!

Tego lata pogoda nas nie rozpieszcza, a na  dzień pochmurny jak te ostatnie warto mieć możliwość przeniesienia się do innego, mniej szarego świata.

Z powodu pandemii długo nie mogliście korzystać z zasobów biblioteki szkolnej, dlatego chcemy Wam to wynagrodzić.

Po oddaniu podręczników wstąpcie do biblioteki po książkę albo dwie na wakacje. One też się za Wami stęskniły!

W dniach 25 maja - 26 czerwca 2020 r. biblioteka szkolna MZS nr 1 w Gorlicach będzie dostępna dla uczniów i nauczycieli w zakresie dostosowanym do zasad funkcjonowania szkoły i obowiązujących obecnie procedur, a także do zadań biblioteki szkolnej związanych ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego.

1.Zawieszona zostaje możliwość wchodzenia między regały i przeglądania zasobów, a wypożyczanie materiałów bibliotecznych będzie się odbywać w zakresie ograniczonym do niezbędnego minimum w godzinach 9.00 – 13.30.

2.W dniach 25 - 29 maja 2020r. z biblioteki będą mogli korzystać przede wszystkim przychodzący do szkoły uczniowie klas I – III, klas VIII  oraz pracownicy szkoły.

3.Uczniowie zwracają wypożyczone książki do 10 czerwca, z zachowaniem wymaganej ostrożności.

4.Nauczyciel bibliotekarz przyjmuje zwroty przy stanowisku usytuowanym w drzwiach biblioteki. Zwracający pozostaje na korytarzu, dbając o zachowanie odpowiedniego dystansu. Oddawane pozycje trafiają na kilkudniową kwarantannę w miejscu niedostępnym dla czytelników.

5.Książki przyniesione do zwrotu przez uczniów klas I - III (lub ich rodziców) zbiera do pudełka /reklamówki, a następnie przekazuje bibliotekarzowi opiekujący się dziećmi nauczyciel. Może także złożyć na kartce zamówienie na książki, które dzieci chcą wypożyczyć.

6.Uczniowie klas VIII zwracają książki samodzielnie, przychodząc do szkoły na konsultacje lub specjalnie w tym celu. Przestrzegają przy tym zasad podanych w punktach 1-4.

Można także przynieść pozycje wypożyczone przez pozostające w domu młodsze rodzeństwo.  

Uwaga: Jeżeli na koncie bibliotecznym ucznia kończącego szkołę pozostaje jakaś nieoddana pozycja, odbiór świadectwa zostanie wstrzymany.

Jeśli książka została zagubiona, trzeba ją odkupić i dopełnić formalności. Warto się tym zainteresować wcześniej, gdyż w ostatnich dniach roku szkolnego bibliotekarz zajmuje się odbiorem tysięcy wypożyczonych podręczników.

7.Uczniowie klas IV-VII zwracają wypożyczone książki w pierwszym tygodniu czerwca, przychodząc na konsultacje lub według zasad, które zostaną podane w kolejnym komunikacie.

 

Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli wizyta przedszkolaków w bibliotece szkolnej

Zamiłowanie do czytania i nawyk sięgania po książki powinno się kształtować już we wczesnym dzieciństwie,

dlatego biblioteka szkolna nawiązała współpracę z wychowawczynią  grupy przedszkolnej  „ Słoneczka”. 

Od kilku tygodni we wtorki rano przychodzą do dzieci pod opieką p. Danuty Wrony  starsze koleżanki,

uczennice z klasy VB. Czytają przedszkolakom oraz pokazują, że warto przyłożyć się do opanowania liter

i sztuki czytania, by móc w przyszłości samodzielnie wybierać i poznawać te książki, na które ma się ochotę.

W piątek, 15 listopada przedszkolaki pierwszy raz odwiedziły szkolną bibliotekę i z wielkim zainteresowaniem

przeglądały książki znajdujące się na półkach, szczególnie te przygotowane specjalnie dla najmłodszych.

Poznały zasady wypożyczania i dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki szkolne.

Podsumowaniem wizyty było przekazanie dzieciom kosza książeczek, głównie bajeczek, uzbieranych

w ramach prowadzonej w październiku akcji „ Adoptuj książkę”. Uczniowie naszej szkoły przynosili wówczas

do biblioteki te, z których już „wyrośli”, by  mogły się nimi cieszyć inne dzieci. Książeczki dla najmłodszych

posłużą teraz naszym przedszkolakom.

 

 

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

             

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  W tym roku  nasza szkolna biblioteka

chce go zaakcentować  akcją  „Adoptuj książkę”.  Jeśli masz w domu samotne, porzucone książki, 

z których już „wyrosłeś”, możesz je przynieść do biblioteki  w dniach  15-18 października, aby przygarnął

je i mógł się nimi cieszyć ktoś inny.  Zasady są proste: książki muszą  być  w dobrym stanie, przeznaczone

dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat, także pozycje z  listy lektur dla szkoły podstawowej. Na stronie

tytułowej należy umieścić przylepną karteczkę z imieniem i nazwiskiem osoby przekazującej. Jeśli jedna

osoba przynosi więcej książek, powinny być zapakowane w podpisanym pudełku. Po 20 października

książki zostaną  zebrane i podzielone na cztery grupy, a pod koniec miesiąca udostępnione „do adopcji”,

oczywiście bezpłatnie. Książeczki dla najmłodszych trafią do naszego przedszkola, zaś pozostałe

będzie można przygarnąć w 3 grupach wiekowych: dla klas I-III, dla klas IV-VI oraz dla klas VII i VIII.

Pierwszeństwo będą miały osoby, które przyniosły i przekazały książki innym. Rozejrzyjcie się, pomyślcie,

uzgodnijcie z rodzicami i przygotujcie książki „do adopcji”.                

30 września 2019r. w trakcie  uroczystości  pasowania pierwszoklasistów na uczniów odbyło się także

symboliczne przyjęcie ich do grona czytelników naszej szkolnej biblioteki. Podczas poprzedzających 

to wydarzenie klasowych spotkań z panią  Danutą Wroną uczniowie  zostali zapoznani z zasadami

udostępniania  oraz obchodzenia się z książkami tak, by  mogły służyć jak najdłużej. Na poniedziałkowej

uroczystości starsze koleżanki z klasy Vb  jeszcze raz przypomniały je  najmłodszym  w  sympatycznej

wierszowanej formie, po czym przyrzekli oni, że będą  książki szanować. Następnego dnia  pierwszy

raz  mogli wypożyczać je z szkolnej biblioteki, co dla niektórych było wielkim przeżyciem…

 

GALERIA ZDJĘĆ

KSIĄŻKA JEST TO MĘDRZEC ŁAGODNY

I PEŁEN SŁODYCZY.

PUSTE ŻYCIE NAPEŁNIA ŚWIATŁEM,

A PUSTE SERCE WZRUSZENIEM

[…] KSIĄŻKA WSZYSTKO POTRAFI.

 

(Kornel Makuszyński)

Biblioteka szkolna ogłasza akcję

pt.

 

KSIĄŻKA NA ŻYCZENIE

 

Celem tego przedsięwzięcia jest wyłonienie tytułów książek, które najchętniej czytacie  i które chcielibyście mieć  w bibliotece szkolnej.

Napiszcie  na kartce tytuły książek według Was najbardziej ciekawych, interesujących, które chcielibyście przeczytać lub polecilibyście do przeczytania koleżankom i kolegom.

Wasze propozycje zostaną uwzględnione przy najbliższych zakupach  nowości książkowych do naszej biblioteki.

Kartki z propozycjami tytułów książek składajcie w bibliotece  do 28 lutego.

PODSUMOWANIE

Konkurs pt. Życzenia dla Polski odbył się z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, jako jedna z form uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. Zadaniem uczestników było zredagowanie życzeń dla naszej Ojczyzny w formie wiersza lub listu na karcie wykonanej własnoręcznie i ozdobionej motywami patriotycznymi.

Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas I-III SP oraz uczniowie IV-VIII   i III klasa gimnazjum.

Przy ocenie prac wzięto pod uwagę: zgodność z tematem konkursu,

poprawność językową oraz samodzielność w redagowaniu i wykonaniu życzeń.

Zostało złożonych 56 prac, za co wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy. Przyznajemy, że Komisja miała niełatwe zadanie. Niezwykle trudno było podjąć decyzję, gdyż wszystkie prace realizowały temat, prezentowały wysoki poziom plastyczny i odznaczały się dużą pomysłowością.

A czego życzyli uczniowie naszej Szkoły swojej Ojczyźnie? Przede wszystkim by zawsze była wolna, silna, piękna, bezpieczna. By Polacy nie utracili wiary, byli tolerancyjni,  żyli w zgodzie i nawzajem darzyli się szacunkiem.

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Renata Foryś, p. Maria Łęcka, p. Małgorzata Zielińska oraz Mikołaj Mikrut-uczeń klasy 8b postanowiła wyróżnić prace następujących uczniów:

W kategorii klas I-III:

I miejsce- Piotr Siwek – klasa 2c

II miejsce – Kamil Wszołek-  klasa 2a

 III miejsce- Weronika Krzeszowska-  klasa 2b 

W kategorii  klas  IV-VIII i  kl.III gim.:

I miejsce- Oliwia Klukowska –klasa 5c  

II miejsce – Kacper Data –klasa Vc

III miejsce- Karol Karp- klasa IVb

Gratulujemy zwycięzcom,  a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Maria Łęcka

Małgorzata Zielińska

 

 

 

 14 listopada- podczas świętowania z okazji Dnia Patrona została wręczona nagroda  za udział w konkursie  literackim ogłoszonym przez bibliotekę szkolną. Nagrodę otrzymała Patrycja Rotko- uczennica kl. II a Gimnazjum  za wiersz pt. Konarski- człowiek o wielkim sercu . 

 

Konarski- człowiek o wielkim sercu  

Przyszedł na świat w szlacheckiej rodzinie.

Nazywał się wtedy Franciszek Hieronim.

I nikt nie wiedział z czego on zasłynie

- mało kto słyszał w tym czasie o nim.

Gdy miał lat piętnaście, myśl mu pewna przyszła.

Wstąpił do zakonu, dostał imię "Stanisław".

Trzy lata później wyjechał do Rzymu,

by po studiach stworzyć Collegium Nobilium.

Szkoła ta miała na celu

patriotycznie i mądrze kształcić Polaków wielu.

Konarski był bardzo mądry, wprowadził reform wiele.

Za to dziękują mu młodzież i nauczyciele.

Za swoją działalność został odznaczony.

Od Poniatowskiego medal został mu wręczony.

"Temu, który odważył się być mądrym"- brzmiał tytuł nagrody.

Pozwolił godnie się uczyć wielu ludziom młodym.

Zmarł po siedemdziesiątce, dotknięty chorobą,

co wywołało żałobę narodową.

Bardzo się należało tak wielkiej osobie,

by jego serce złożono w Krakowie.

Święto Patrona co rok wypada

w uroczysty dzień- czternastego listopada.

Wszyscy uczniowie się spotykają i jego historię przypominają.

Stanisław Konarski był wspaniałym księdzem.

Zasłynął nie tylko głową, ale także sercem.

Jego portret dumnie wisi w murach naszej szkoły,

a jego święto to dzień bardzo wesoły.

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła,

ma właśnie jego za swego Patrona.

Masz talent literacki ?Piszesz wiersze? 

 

Biblioteka Szkolna zaprasza do udziału w Konkursie Rodzinnym pt.

 

WIERSZE O NASZYM  PATRONIE

 

-Do konkursu zapraszamy uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej oraz ich bliskich- Rodziców, Dziadków, Rodzeństwo.

-Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza odwołującego się do życia i  działalności   ks. Stanisława Konarskiego oraz do tradycji Szkoły związanej z postacią Patrona.

-Autorzy trzech  najlepszych utworów otrzymają nagrody rzeczowe.

-Prace podpisane imieniem i nazwiskiem należy złożyć  w bibliotece szkolnej do

10 listopada 2017 r.

Najlepsze utwory zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły.

 Zachęcamy do udziału w konkursie. To może być Twój pierwszy krok do sukcesu!!

Dodatkowe informacje o konkursie  można uzyskać w bibliotece szkolnej  oraz

 u nauczycieli języka polskiego.

 

 

Czytaj więcej...

Lista proponowanych książek dla uczniów klas IV-VI do konkursu ogłoszonego przez bibliotekę szkolną na napisanie recenzji. 

1. Beręsewicz Paweł- Jak zakochałem Kaśkę; Na przykład Małgośka

2. Burnett F. H.- Mała księżniczka,; Mały lord

3.Chmielewska I.- Pamiętnik Blumki

5.Dahl R.- Matylda, Fabryka czekolady, BFC

6.Endie M.- Momo

7.Gawryluk B.- Teraz tu jest nasz dom

8.Gortat G.- Muszkatowie czyli jeden za …

9.Grabowski A.M.- Wojna na Pięknym Brzegu

7.Hitchock A.- seria Przygody Trzech Detektywów

8.Jodko-Kula E.- Anka

9.Knight E.- Lassie, wróć!

10.Kosik R.- seria Felix, Net i Nika

11.Landau I.- Ostatnie piętro

  1. Leitch P.- cykl Jinny z Finmory

13.Lewis C. S.- seria Opowieści z Narnii

14.Lindgren A.-  Bracia Lwie Serce; Rasmus rycerz Białej Róży,; Pipi Pończoszarka

15.Majgier K.- Trzynastka na karku

16.Maleszka A.- seria Magiczne drzewo

17.Minkowski A.- Dolina Światła; Artur,; Grażyna; Krzysztof

18.Montgomery L. M.- seria o  Ani

19.Mull B.- Baśniobór

20.Musierowicz M.- seria Jeżycjada

21.Niemycki M.- Dziewczynka która nie wiedziała kim jest

22.Olech J.- Dynastia Miziołków

23.Onichimowska A.- Dziesięć stron świata

24.Paterson K.- Most do Terabithii

25.Piątkowska R.- Hebanowe serce; Która to Malala?

26.Preussler O. - Malutka czarownica

27.Schmitt E. E.- Oskar i pani Róża

28.Sempe, Gościnny- seria o Mikołajku

29.Stelmaszyk A. - seria Kroniki Archeo,; Koalicja szpiegów

30.Szczygielski M.- Za niebieskimi drzwiami

32.Szklarski A.- seria o Tomku Wilkowskim

33.Fombelle de T.- Tobi

34.Tyszka A.-, M jak dżem; seria Zosia z ulicy Kociej,

35.Witek R.- Klub Latających Ciotek; Chłopiec z Lampedusy

36.Verne J. – wszystkie książki

37.Zienkiewicz E.- Pomyśl tylko życzenie t.1, 2

 

 

 

 

 

UWAGA klasy IV-VI 

          " Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymborska

 KONKURS NA NAJLEPSZĄ RECENZJĘ KSIĄŻKI

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs

  1. Każdy ma ulubioną książkę. Ja też!

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV, V, VI.

Zadaniem uczestników jest napisanie recenzji  czterech książek wybranych z listy zaproponowanej przez bibliotekę.

Recenzje opracowujemy na karcie pobranej z biblioteki.

Recenzja musi zawierać minimum 10 zdań.

Recenzje należy składać do 5 maja 2017 r. w bibliotece szkolnej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 maja 2017 r.

Kryteria oceny prac konkursowych:

-zgodność treści recenzji z treścią książki,

-sposób zachęcenia czytelników do przeczytania książki.

Zasady przyznawania nagród:

Prace oceni Komisja Konkursowa w skład której wejdą poloniści z naszej Szkoły.

Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Wszyscy uczestnicy  otrzymają ocenę cząstkową z języka polskiego.

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na skanowanie i opublikowanie recenzji na stronie internetowej Szkoły.

Informacje na temat wyników konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły oraz przekazane wychowawcom uczniów.

 

Lista książek do opracowania znajduje się w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej Szkoły (zakładka: Biblioteka)

 

 

 

Biblioteka szkolna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim

  1. „ A MNIE SIĘ TO PODOBAŁO” .

Celem konkursu  jest udowodnienie, że lektury są ciekawe, warte polecenia, że przeczytanie ich może być przygodą.

 

Przed Wami dwa zadania.

 

1. Napisz recenzję zachęcającą do przeczytania jednej ze szkolnych lektur. Praca nie może przekraczać 1 strony A4.

 

2. Zaproponuj książkę, która Twoim zdaniem powinna znaleźć się na liście gimnazjalnych lektur. Swój wybór uzasadnij w kilku zdaniach ( ½ strony A4).

 

 

Podpisane prace konkursowe  prosimy składać w bibliotece szkolnej do 12 kwietnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21  kwietnia 2017 r.

 

Dla zwycięzców  przewidziano  nagrody książkowe i ocenę z języka polskiego. Nagrodzone recenzje zostaną umieszczone na stronie Szkoły.

 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.

Udowodnijcie, że wśród Was są osoby, które lubią czytać, które uważają, że wśród lektur są książki warte przeczytania i polecenia.

 

Szczegółowe informacje o  konkursie można uzyskać w bibliotece szkolnej.

 

 

Podczas pasowania na czytelnika uczniów klas I został ogłoszony konkurs plastyczny pt. "Moja pierwsza książka z biblioteki szkolnej". Zadaniem uczniów było wykonanie ilustracji do  przeczytanej książki. Przy ocenie brano pod uwagę estetykę prac oraz samodzielność ich wykonania. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe a ich  prace zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w gablocie przy bibliotece szkolnej.

Dziękujemy uczniom za  udział w konkursie oraz wychowawcom klas pierwszych i rodzicom, którzy ich do tego motywowali.

 

Autorzy wyróżnionych prac:

1.Joanna Śliwa- kl Ia

2.Emilia Konopka- kl.Ia

3.Maja Ciężarek- kl. Ia

4.Miłosz Czyż- kl. Ia                     

5.Kornelia Gierut- kl. Ia     

6.Zuzanna Surmak- kl Ib      

7.Jakub Bolek- kl. Ib            

8. Paula Świerz- kl. Ib

9. Jakub Dec- kl. Ib

"Samo już czytanie książek kształci ludzi. Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardziej kształcą one swoich czytelników."

Stanisław Konarski

 

Dnia 14 listopada 2016 r.- w Dniu Patrona Szkoły odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych, czyli  oficjalne przyjęcie do grona czytelników biblioteki szkolnej.  Specjalnie na tą okazję uczniowie klasy III b pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza przygotowali krótką część artystyczną. Najmłodsi uczniowie dowiedzieli się z niej jak należy dbać o książki i jakie są korzyści z ich  czytania. Po przedstawieniu złożono uroczyste przyrzeczenie i odbyła się ceremonia pasowania każdego ucznia. Na pamiątkę tego wydarzenia nowi czytelnicy otrzymali kolorowe zakładki do książek, folder o naszej Szkole oraz pamiątkowy dyplom. Gratulujemy pierwszoklasistom i życzymy  wspaniałych przygód w świecie książek.

 

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.