Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Od 1 września 2016r  w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorlicach utworzony jest Szkolny  Młodzieżowy Ośrodek  Koszykówki (SMOK). Miło nam poinformować, że gorlicka szkoła nadal w 2020 roku będzie współpracować z Polskim Związkiem Koszykówki. Jest to projekt, który na podstawie ogłoszenia przez Ministerstwo Sportu I Turystyki konkursu na,, Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” jest realizowany w  Szkole Podstawowej nr 1 wraz ze Szkołą Podstawową nr 4 w Gorlicach.  Jesteśmy jednym z niewielu ośrodków w Małopolsce, który został zakwalifikowany do tego projektu.  

W  SP 1 programem zostali objęci chłopcy z klas IV i  V. Zajęcia  dwa razy w tygodniu prowadzone są przez trenerów: Daniela Ignara i Wojciecha Rykałę.   

Klasy IV : środa   14.15- 15.45

              czwartek 13.30 – 15.00

Klasy V : wtorek   17.00- 18.30 na hali OSiR

              Czwartek 16.00 – 17.30 na hali OSiR

 W   Szkole Podstawowej nr 4 zostali objęci uczniowie klas najmłodszych I-III ,     a prowadzi ich p. Tomasz Mianowski. Na realizację tych zajęć  PZKosz  przekazał tylko w tym roku  sprzęt sportowy – 20 piłek dla najmłodszych koszykarzy,  a Urząd Miejski w Gorlicach ufundował stroje sportowe.

Koordynatorem tych zajęć jest p. Daniel Ignar

Celem tego programu i Polskiego Związku Koszykówki jest tworzenie i propagowanie profesjonalnych rozwiązań mających na celu podnoszenie poziomu polskiej koszykówki przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu potencjału tej dyscypliny.

PZKosz pragnie zapewniać rozwój obecnym i przyszłym pokoleniom koszykarzy i koszykarek, stwarzając im jednocześnie możliwość odnoszenia największych sukcesów sportowych. Z tym postulatem łączy się dążenie do zwiększenia liczby zawodników i klubów oraz umasowienia dyscypliny. Działania te prowadzone są przy wykorzystaniu obecnych oraz tworzeniu nowych programów ministerialnych, a także przy wsparciu innych podmiotów sportowych organizujących rozgrywki koszykarskie.

Wszystkie inicjatywy mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do przeprowadzania właściwego procesu szkoleniowego. Związek stara się zapewniać klubom odpowiednie narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą, gdyż to właśnie w środowisku szkolnym następuje naturalne wychowanie i przygotowanie ucznia uzdolnionego sportowo.

Sukcesywnie wdrażane są nowatorskie pomysły związane zarówno z wykorzystaniem nowych technologii, jak też rozwiązaniami w zakresie zarządzania, inspirowane doświadczeniami i wzorcami najlepszych federacji koszykarskich.

GALERIA

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.