Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Zasady zwrotu podręczników

 

  1. Zwrot podręczników odbywa się w określonym terminie, według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych od strony ul. Pięknej (od boiska).
  2. Podręczniki są zwracane w przygotowanych kompletach. Należy wcześniej zdjąć foliowe okładki, usunąć zapisane ołówkiem notatki, a także zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek – wyprostować pogięte kartki i rogi, skleić rozdarcia. Nie należy książek myć ani dezynfekować.
  3. Podręczniki przyjmują od uczniów lub ich rodziców wychowawcy klas w sali 100 lub 102.
  4. Zwracający podręczniki powinni przychodzić w odstępach ok. 5 minutowych, zgodnie  z numerem ucznia  w dzienniku, by uniknąć gromadzenia się na korytarzu.
  5. Do szkoły wchodzi jednorazowo tylko jeden oddający podręczniki, ma mieć obowiązkowo założoną maseczkę zakrywającą nos    i usta zachowując odpowiednią odległość.
  6. Oddający podręczniki, każdy egzemplarz po kolei otwiera na stronie z numerem, a po zaznaczeniu przez wychowawcę zwrotu odkłada podręczniki w wyznaczone miejsce na kwarantannę. (klasy 1 – 3 w sali 102,      a klasy 4 – 8 w sali 100)
  7. Zniszczone lub zagubione podręczniki należy odkupić do końca lipca i przekazać do sekretariatu szkoły.
  8. Wychowawca sporządza zbiorową listę podręczników zniszczonych, zagubionych przez uczniów klasy        i przekazuje ją do biblioteki.

 

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

 

15 czerwca 2020 (poniedziałek)                                       19 czerwca 2020 (piątek)

3a -  godz. 8.00 – 9.30                                                         8a – godz. 8.00 – 9.30

3b – godz. 9.30 – 11.00                                                       8b – godz. 9.30 – 11.00

3c – godz. 11.00 – 12.30                                                     8c – godz. 11.00 – 12.30

4a – godz. 12.30 – 14.00                                                     7a – godz. 12.30 – 14.00

4b – godz. 14.00 – 15.30                                                     7b – godz. 14.00 – 15.30

 

22 czerwca 2020 (poniedziałek)                                      23 czerwca 2020 (wtorek)

6a – godz. 8.00 – 9.30                                                        1a – godz. 8.00 – 10.00

6b – godz.9.30 – 11.00                                                       1b – godz. 10.00 – 11.30

6c – godz. 11.00 – 13.00                                                    1c – godz. 11.30 – 13.30

5a – godz. 13.00 – 15.00                                                    2a – godz. 13.30 – 15.30

 

24 czerwca 2020 (środa)

5b – godz. 8.00 – 10.00                                                  

5c – godz. 10.00 – 12.00

2b – godz. 12.00 – 14.00

 

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.