Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

REKRUTACJA 2020-2021

Dostępność

BIP

We wszystkie dni egzaminu – 16 (wtorek), 17 (środa), 18 (czwartek)  czerwca 2020 r. ósmoklasiści przychodzą do szkoły o godz. 8.00-8.30.

Szczegółowe INFORMACJE O PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY znajdują się w zakładce MATERIAŁY DLA UCZNIÓW/egzamin ósmoklasisty- ważne informacje. 

Zdający są zobowiązani dokładnie się z nimi zapoznać. 

Uczniowie klas 8 wchodzą do szkoły głównym wejściem od ul. Pięknej i udają się do sal według kodów egzaminacyjnych (klasa + numer w dzienniku):

sala 204 – A01 – A06, A08-A010, A12, A14, A16

sala 210 – A17 – A20, B01 – B07

sala 211 – C05, C06, C08, C09, C11 – C13, C16-C19

sala 305B09 – B15 , B18 – B20, C01, C02

sala 308 – A03, A07, A11, A13, A15, A21, A22, B08, B16, B17, C07

sala 303 – C10

sala 302 – C15

Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych, dlatego zalecamy, aby zdający nie przynosili do szkoły telefonów komórkowych.

Nie ma możliwości oddania telefonu lub innych rzeczy osobistych na przechowanie do sekretariatu szkoły lub członkom zespołów nadzorujących.

 

Copyright © 2021 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.