Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Co roku w naszej szkole przeprowadzana jest próbna ewakuacja, której celem jest zapoznanie uczniów i pracowników z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania na wypadek wybuchu pożaru, czy innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 23 września 2020 zostało przeprowadzone kolejne szkolenie. Na dźwięk sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez popłochu i paniki ewakuowały się do miejsc zbiórki.  Przed szkołą, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką. Na miejsce przybył zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Po zakończonych ćwiczenia uczniowie powrócili na zajęcia. Próba ewakuacyjna przebiegła bardzo sprawnie.                       

                                                                                                                                             A.H.

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.