Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Grono czytelników biblioteki szkolnej powiększyło się ostatnio o 50 uczniów klas pierwszych. W tym roku również, chociaż w warunkach dostosowanych do reżimu sanitarnego, odbyło się tradycyjne pasowanie na czytelnika, poprzedzone pogadankami o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej i obchodzenia się z książkami.  Na pamiątkę uczniowie otrzymali książeczki - do czytania samodzielnego lub z rodzicami, zakładki oraz foldery informacyjne o naszej szkole.

  

     Pasowanie na czytelnika uczniów klasy Ib MZS -1 w Gorlicach 30. 09.2020  fot. A. Hajduk

O tym , jak ważne jest czytanie dzieciom, z dziećmi, a nawet tylko przy dzieciach ( jako dobry przykład :), rodzice pierwszoklasistów mogli posłuchać podczas prelekcji nauczyciel bibliotekarza  Jak i dlaczego zachęcać dzieci do czytania? podczas zebrań w dniu 21 września.

      Prelekcja p. Danuty Wrony dla rodziców kasy Ib w MZS-1 w Gorlicach 21.09.2020   fot. A. Hajduk

GALERIA

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.