Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Z książką naprawdę Ci do twarzy!

Kończy  się  październik,  kończy  się  więc  także  czas  składania  prac  przez  uczniów  chcących  wziąć udział w konkursie ogłoszonym na początku miesiąca przez bibliotekę szkolną Z książką Ci do twarzy!

Wprowadzenie od poniedziałku zdalnego nauczania klas IV-VIII sprzyja wykonaniu w warunkach domowych pracy konkursowej, czyli zdjęcia zaczytanego ucznia naszej szkoły. Jednak ograniczenie możliwości wychodzenia z domu osób do 16. roku życia może stanowić problem w dostarczeniu ich do biblioteki do piątku. Jeśli jednak chcesz jeszcze wziąć udział w konkursie, możesz poprosić o przekazanie koperty ze zgłoszeniem oraz podpisanymi zgodami (dostępne w zakładce biblioteki wraz z Regulaminem konkursu) chodzące do szkoły młodsze rodzeństwo, rodziców lub inną osobę. Podpisaną kopertę można także zostawić na portierni.
Podobnie możesz postąpić z wypożyczonymi z biblioteki książkami. Zwracanie ich w terminie ma obecnie szczególne znaczenie, gdyż przed  udostępnieniem  kolejnemu  czytelnikowi  muszą  poleżeć  w kwarantannie, a niektórzy z Was zalegają niestety ze zwrotem książek wypożyczonych jeszcze na wakacje…

Uwaga! Ze względu na zmianę trybu pracy szkoły oraz wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się, dopuszczona zostaje także elektroniczna forma pracy konkursowej przesłana wraz z załącznikami przez dziennik do bibliotekarza lub wychowawcy klasy.


                                                                                                                                                        Danuta Wrona

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.