Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

REKRUTACJA 2021-2022

Dostępność

BIP

Od 8 lutego br. rozpocznie się nabór kandydatów do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i nie podlegają  rekrutacji. Do zgłoszenia  należy  dołączyć  oświadczenie  o miejscu zamieszkania rodziców kandydata. Druki można pobrać z zakładki: REKRUTACJA 2021-2022 >>dokumenty.

Rekrutacja na wolne miejsca rozpocznie się 1 marca br.

Copyright © 2021 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.