Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 

Podczas wiosennej  przerwy świątecznej (2 - 7 kwietnia 2015r.)

istnieje - na prośbę Rodziców/prawnych opiekunów -

możliwość zorganizowania na terenie MZS 1 w Gorlicach

zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci,

których Rodzice/prawni opiekunowie pracują zawodowo.

Szkoła może zorganizować zajęcia w dniach:

2 kwietnia (czwartek), 3 kwietnia (piątek) oraz 7 kwietnia (wtorek).

 

Zainteresowanych Rodziców/prawnych opiekunów

prosimy o   zgłaszanie potrzeby objęcia opieką  dziecka  w tym okresie

u Dyrektora szkoły do dnia 27 marca b.r.

 

Dyrekcja

Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.