Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2018/2019

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

  

W klasie V b Szkoły Podstawowej nr 1 zakończyliśmy realizację projektu  obejmującego program profilaktyczny  ,,Spójrz Inaczej” połączony z zajęciami pozalekcyjnymi ,,Ciekawie i aktywnie”.

 Aktywne formy zajęć w terenie:  wycieczki,  zabawy integracyjne i filmy edukacyjne umożliwiły ciekawą realizację zajęć wychowawczych.

Opiekę nad realizacją projektu sprawowali: wychowawca klasy 5 b Zofia Skrobot i pedagog Anna Stasiowska.

Bloki tematyczne treści programu profilaktycznego ,,Spójrz Inaczej”:

Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć. Uczestnictwo w grupie. Rozwiązywanie problemów. Dbanie o zdrowie.

połączone zostały z realizacją zajęć pozalekcyjnych ,,Ciekawie i aktywnie”:

  • 15 września 2018 r.

Wycieczka do Trzcinicy – zwiedzanie Skansenu Archeologicznego ,,Karpacka Troja”. Panorama z wieży widokowej.

  • 21 września 2018 r.

Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach; zwiedzanie budynku Komendy, prelekcja profilaktyczna dotycząca zagrożeń.

  • 6 października 2018 r.

Wycieczka do Łosia – zwiedzanie Zagrody Maziarskiej i cerkwi grekokatolickiej. Zajęcia edukacyjne na ścieżce przyrodniczej Małe Pieniny, zwiedzanie zapory na zalewie Klimkówka.

  • 17 października 2018 r.

Wycieczka do kina na film edukacyjny.

Zapraszamy do naszej galerii.

Copyright © 2019 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.