Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2018/2019

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Od września bieżącego roku w Miejskim Zespole Szkół nr 1  w Gorlicach prowadzona jest  III edycja PGOGRAMU PRZYJACIELE ZIPPIEGO. Jego realizacją objęto wychowanków kl. I a i II c. Zajęcia w klasie I a prowadzone są przez p. Agatę Jamro, z kolei  w klasie II c  przez p. Ilonę Rzącę-Kosiek. 

Jest to cykl 24 spotkań, które odbywają się systematycznie w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

Zapraszamy do galerii.

 

Copyright © 2019 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.