Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2018/2019

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w działaniach ujętych w  projekcie Współcześnie, ale z poszanowaniem tradycji realizowanych przez Parafię Św. Jadwigi w Gorlicach.

Projekt adresowany był do dwóch grup wiekowych tj. do osób 50+ oraz dzieci w wieku szkolnym i uwzględniał aktualne potrzeby środowiska lokalnego. Obejmował  kilka kręgów tematycznych, na które składają się: ogólnie rozumiana edukacja, rozwój pasji i zainteresowań, integracja międzypokoleniowa sprzyjająca budowaniu społeczeństwa obywatelskiego odpowiedzialnego za rozwój regionalny i narodowy.

Uczniowie kl. Vc oraz seniorzy, pod opieką p. Małgorzaty Zielińskiej, wysłuchali ciekawych prelekcji na temat   Bitwy gorlickiej i  historii miasta oraz okolic połączonych z wycieczkami w  poszukiwaniu lokalnych Miejsc Pamięci Narodowej. Zajęcia prowadzone były przez emerytowanego nauczyciela szkoły -  p. Mariusza Śmietanę.

Uczniowie  kl. IV-VIII i gimnazjum  oraz osoby 50+ uczestniczyli w warsztatach muzycznych oraz tanecznych  prowadzonych przez p. Dorotę Pacanę mających na celu  naukę pieśni patriotycznych i tańca narodowego Polonez .

Uczniowie kl. 2b i osoby 50+ brali udział w zajęciach  plastycznych i recytatorskich prowadzonych przez  p. Renatę Foryś, podczas których wspólne wykonano  wizerunek Orła Białego w dużym formacie oraz przygotowano scenariusz podsumowujący realizację projektu.

 

Prezentacja dorobku grup: muzycznej, plastycznej, tanecznej oraz recytatorskiej przedstawiona została podczas „Koncertu dla Niepodległej” w dniu 11 listopada w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej Polski w Gorlicach.

 

Mamy nadzieję, że powyższe działania przyczyniły się do aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów oraz integracji międzypokoleniowej. Ponadto pomogły w  kształtowaniu poczucia własnej wartości i dumy z przynależności do swojego środowiska i narodu. Przyczyniły się także do rozwoju świadomości i samoakceptacji, poczucia tożsamości i pogłębienia emocjonalnego związku z Ojczyzną.

Renata Foryś

 

Copyright © 2019 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.