Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2018/2019

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

5 grudnia w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się VIII Gala Wolontariatu, podczas której doceniono i wyróżniono osoby angażujące się na rzecz innych. Na zaproszenie Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach oraz Kwiatonowickiego Stowarzyszenia "HOMINI" przybyło kilkuset młodych wolontariuszy zrzeszonych w szkolnych kołach wolontariatu, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Marią Gubałą oraz Burmistrzem Rafałem Kuklą, a także przedstawiciele instytucji i organizacji świadczących na co dzień pomoc i opiekę dla osób potrzebujących wsparcia.Gości powitała prowadząca galę Anna Konopka, a wprowadzenia do uroczystości dokonała dr Renata Filipowicz, prezes Kwiatonowickiego Stowarzyszenia „Homini”.Kolejnym etapem wydarzenia była prezentacja wyjątkowo aktywnych wolontariuszy oraz kół wolontariatu. Na scenie zaprezentowali się: SKW SP Stróżówka, SKW MZS nr 3, SKW Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach, Renata Rogulska, Rafał Kotowicz oraz Irena Grądalska.W tym roku po raz kolejny podczas Gali wręczone zostały Nagrody Kwiatonowickiego  Stowarzyszenia Homini „Anioły Wolontariatu”.

Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:

  1. a) osoby fizyczne,
  2. b) firma lub instytucja, lub organizacja, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.W bieżącym roku wpłynęło 8 wniosków. Nominowani byli:
  • Tadeusz Wierzbicki Za działalność na rzecz dobra innych oraz bezinteresowną pomoc potrzebującym w środowisku lokalnym
  • Renata Rogulska za wzór postawy altruistycznej we współczesnym świecie
  • Anna Wieściecińska aa cykliczną działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach
  • Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Stróżowce Za propagowanie idei wolontariatu w małej ojczyźnie Stróżówka
  • Szkolny Klub Wolontariatu w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach Za działalność edukacyjną propagującą ideę wolontariatu
  • Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rożnowicach Za działalność akcyjną na rzecz środowiska lokalnego we współpracy z innymi instytucjami
  • Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Bieczu Za systematyczny udział w organizowanych akcjach charytatywnych
  • Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach Za kształtowanie prospołecznych postaw młodzieży


W tym roku nagrodę „Anioły Wolontariatu” w formie statuetki otrzymali: Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach, Tadeusz Wierzbicki, Anna Wieściecińska oraz Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rożnowicach. Pozostali nominowani otrzymali okolicznościowe wyróżnienia.Galę Wolontariatu uświetnił występ solistów z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

GALERIA

 źródło: www.gorlice.pl

Copyright © 2019 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.