Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2018/2019

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

K O M U N I K A T

 

Z dniem  21.12.2018r. kończy się umowa na żywienie. W związku z tym,  prosimy o podpisanie
i dostarczenie nowej 
umowy do sekretariatu szkoły do dnia 31.12.2018r. (druk umowy 
i informacje o płatności dostępne są na stronie

Szkoły w zakładce STOŁÓWKA).

 

 1. Stołówka rozpoczyna działalność w środę 2 stycznia 2019 r.
 2. Cena za jeden obiad wynosi 3,70 zł i jest płatna gotówką z góry do 15-tego dnia każdego

      miesiąca. Chęć korzystania z żywienia trzeba zgłosić najpóźniej dzień wcześniej.

 

 1. Warunkiem systematycznego korzystania z posiłków jest podpisanie umowy przez
  rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
  Aktualne umowy będą podpisywane na okres do
  19.06.2019 r. Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej, w p. 209 

  lub sekretariacie.
 2. Możliwe jest zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej w tym samym dniu do godz. 9.00.

 

 1. Za nieobecności dziecka, dokonywane będą zwroty na podstawie faktury fiskalnej,

     którą rodzic otrzymuje przy dokonywaniu płatności.

 

Odpłatność za obiady:

 

styczeń 2019 - 12 dni x 3,70 zł = 44,40 zł

luty 2019 - 20 dni x 3,70 zł = 74,00 zł

marzec 2019 - 21 dni x 3,70 zł = 77,70 zł

kwiecień 2019 - 18 dni x 3,70 zł = 66,60 zł

maj 2019 - 20 dni x 3,70 zł = 74,00 zł

czerwiec 2019 - 13 dni x 3,70 zł = 48,10 zł

 

Copyright © 2019 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.