Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

REKRUTACJA 2021-2022

Dostępność

BIP

To ważne pytanie, a odpowiedzieć na nie bardzo trudno, zwłaszcza kiedy jest się trzecioklasistą, nastolatkiem, od którego rodzice, dziadkowie, wychowawcy  domagają się odpowiedzi  coraz częściej i coraz bardzie stanowczo. Już nie da się o tym nie myśleć, odsuwać konieczność wyboru  drogi życia i zbywać wszystkich krótkim „jeszcze nie wiem”. Ale co zrobić, kiedy naprawdę się nie wie? Przecież jest tyle możliwości, tyle do wyboru, że nawet się nie śniło filozofom…  Można było się o tym przekonać podczas „Szkolnego Dnia Kariery” przygotowanego dla  gimnazjalistów przez Zespół Szkół nr1 im. Ignacego Łukasiewicza, znany powszechnie jako „górka”. Z naszej szkoły uczestniczyli w nim uczniowie klasy IIIa pod opieką wychowawczyni, p. Danuty Wrony. Organizatorzy zaprezentowali profile klas i  umożliwili spotkania z uczniami, studentami oraz ludźmi reprezentującymi najciekawsze zawody, do których przygotowuje ta szkoła, np. specjalistą z zakresu energetyki odnawialnej, policjantem, pracownikiem marketingu. Można było porozmawiać, zapytać, poobserwować interesujące prezentacje, a w niektórych nawet wziąć udział, sprawdzić poziom swojej angielszczyzny w rozmowie z  native speakerem.

 

 

Z pewnością było to ciekawe doświadczenie i nawet jeśli trzecioklasista nadal nie wie, jaką ścieżkę kariery wybrać, jedno uświadomił sobie na pewno: nadszedł czas, by o tym poważnie pomyśleć, porozglądać się w możliwościach i … zabrać do nauki, bo egzaminy już za kilka miesięcy. Warto zadbać nie tylko o wyniki egzaminów, ale i o oceny z poszczególnych przedmiotów. One także, po przeliczeniu na punkty, będą miały wpływ na to, czy to gimnazjalista wybierze szkołę i profil klasy czy raczej szkoła przyjmie go tam, gdzie zostało wolne miejsce, bo aby dostać się tam, gdzie chciał, uzbierał za mało punktów…

  

Aby pomóc wam w mobilizacji sił i podejmowaniu decyzji, dołączamy część regulaminu rekrutacji zawierającą informacje o profilach klas i punktowanych przedmiotach.

II Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Punktowane przedmioty

Ia

matematyka
fizyka
informatyka
z dodatkowym przedmiotem
„Komputerowe wspomaganie projektowania CAD”

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
fizyka

Ib

język angielski/ j. niemiecki
j. polski
geografia
z dodatkowym przedmiotem „Język łaciński w naukach humanistycznych”

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
geografia

Ic

historia
język polski
wiedza o społeczeństwie

j. polski,
j. obcy,
historia,
WOS

Id

biologia
chemia
z dodatkowymi przedmiotami do ćwiczeń: „Doświadczenia i obserwacje w biologii” „Doświadczenia i obserwacje w chemii”
oraz „Język łaciński w naukach przyrodniczych”

j. polski,
j. obcy,
biologia,
chemia

Ie

„klasa policyjna”
geografia
wiedza o społeczeństwie
z dodatkowym przedmiotem „Wiedza o Policji”, „Podstawy postępowania procesowego” oraz elementy edukacji prawnej

j. polski,
j. obcy,
geografia,
WOS

 

Technikum Nr 1

Zawód

Punktowane przedmioty

IaT

technik elektronik
technik mechatronik

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka

IbT

technik informatyk
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka

1cT

technik organizacji reklamy

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka

W klasach technikum w zawodach: technik elektronik, mechatronik, informatyk i urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przedmioty takie jak matematyka i fizyka będą realizowane na poziomie rozszerzonym. Z kolei w zawodzie technik organizacji reklamy, przedmioty geografia i WOS.

 

 

 

Copyright © 2021 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.