Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Urząd Miejski pozyskał kolejne środki na realizację programów skierowanych do najmłodszych mieszkańców naszego miasta! Decyzją Ministra Sportu i Turystyki, Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie w kwocie 12 000 zł na realizację projektu „Gorlickie pływanie”.

W naszym mieście projekt „Gorlickie pływanie” realizowany był w formie zajęć pozalekcyjnych w okresie od 18 marca do 31 maja br. Program objął  120 uczniów z klas I gorlickich szkół podstawowych i był  prowadzony w obiekcie krytej pływalni „Fala” w Gorlicach. Jeden kurs składa się z 10 wejść na pływalnię dla 12 osobowej grupy, na 2 godziny lekcyjne (2x45 min.).

Projekt jest częścią ministerialnego programu „Umiem pływać”, który zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.
W naszej szkole realizowany był przez nauczycieli wf- instruktorów  pływania: Irenę Pikułę i Marcina Schindlera w terminach od 21 marca do 23 maja 2019 r.. W programie  uczestniczyli uczennice i uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej. Realizowany był  w dwóch grupach 12-sto osobowych.
Główne cele projektu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych.

Copyright © 2019 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.