Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Ideą projektu realizowanego przez trzy lata było zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a także kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym też dotyczących zdrowego stylu życia.

Główne cele programu „Mały Mistrz”:

  1. poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
  2. wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;
  3. promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;
  4. monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III
  5. określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;
  6. zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej;

Formuła „Małego Mistrza” opierała się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń miał szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Bloki te toRowerzysta-TurystaGimnastyk-TancerzSaneczkarz-Narciarz-ŁyżwiarzPiłkarzLekkoatletaPływak-Wodniak.

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymywali odznakę, którą wklejali do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza

Program Mały Mistrz pomagał nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej w:

  • dostosowaniu zajęć w klasach I-III do podstawy programowej,
  • monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
  • zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

 GALERIA

 E. Cembrzyńska

 

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.