Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

25 września 2019 r. uczniowie klas V a, V b, V c i VI c uczestniczyli w programie profilaktyki zintegrowanej CUDER. Realizatorem programu jest Fundacja Wspomagająca Wychowanie ,,Archezja”. Program objął spotkanie z uczniami, szkolenie nauczycieli i szkolenie rodziców. Dla uczniów zaprezentowana została wieloformatowa gra planszowa jako alternatywa na spędzanie czasu wolnego poza światem wirtualnym oraz pokazano sposoby na racjonalne i bezpieczne korzystanie z komputera i internetu. W trakcie spotkania z profilaktykami wyjaśniane były pojęcia sfer ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji, pojęcia zagrożeń oraz wzmacniania chęci poszukiwania sensu życia.

Dziękujemy  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za współpracę w realizacji działań wychowawczo – profilaktycznych.

GALERIA

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.