Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Szanowni Państwo,

   W związku z anonimową skargą jednego z rodziców gorlickich szkół podstawowych skierowaną

do Kuratorium Oświaty dotyczącą niewpisywania  przez nauczycieli do dziennika elektronicznego

zadań domowych zadawanych uczniom na zajęciach lekcyjnych i drugą uwagą stwierdzającą

sytuację braku informacji o zapowiadanych sprawdzianach i kartkówkach oraz nieprzestrzeganiu

zapisów statutu w tym zakresie  dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach odpowiada

na w/w zarzuty.

 1. Nauczyciele zadając zadania domowe uczniom na zajęciach lekcyjnych nie mają obowiązku 
     wpisywania ich do dziennika elektronicznego. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ uczy dzieci
     i młodzież
   odpowiedzialności, obowiązkowości  i słuchania do końca tego co dzieje się na lekcjach.
     Jeśli będziemy 
  zadawać zadanie domowe wymagające udziału Państwa Rodziców z całą pewnością
     poinformujemy
   o tym również za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 2. Nauczyciele zapowiadając sprawdziany informują o tym ustnie i poprzez wpisanie planowanego
     terminu w dzienniku elektronicznym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu jednego
     dnia
  nie ma możliwości  wpisania więcej niż jednego sprawdzianu. Zarówno te jak i pozostałe
     przepisy dotyczące przeprowadzania sprawdzianów są przestrzegane ( skarg w tym zakresie
     nie odnotowano). Kartkówki są formą sprawdzania wiadomości obejmującą jeden, dwa lub trzy
     ostatnie tematy i zgodnie ze statutem nie wymagają zapowiadania, a tym samym informowania
     o tym za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

                                                     

                                                    Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.