Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Informacja o zasadach działania stołówki szkolnej

w roku szkolnym 2019/2020

 

  1. Stołówka rozpoczyna działalność w czwartek 2 stycznia 2020 r.
  2. Cena za jeden obiad wynosi 4,00 zł i jest płatna gotówką z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca. Chęć korzystania z żywienia trzeba zgłosić najpóźniej dzień wcześniej.
  3. Warunkiem systematycznego korzystania z posiłków jest podpisanie umowy przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Aktualne umowy będą podpisywane na okres do 23.06.2020 r. Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej, w p. 209 lub sekretariacie.
  4. Możliwe jest zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej w tym samym dniu do godz. 9.00.
  5. Za nieobecności dziecka, dokonywane będą zwroty na podstawie faktury fiskalnej, którą rodzic otrzymuje przy dokonywaniu płatności.

 

Odpłatność za obiady:

styczeń 2020 - 16 dni x 4,00 zł = 64,00 zł

luty 2020 - 15 dni x 4,00 zł = 60,00 zł

marzec 2020 - 22 dni x 4,00 zł = 88,00 zł

kwiecień 2020 - 15 dni x 4,00 zł = 60,00 zł

maj 2020 - 20 dni x 4,00 zł = 80,00 zł

czerwiec 2020 - 15 dni x 4,00 zł = 60,00 zł

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.