Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 

 

 Uczniowie klasy III b, pod opieką wychowawczyni – Renaty Foryś, od marca do października 2019 r. uczestniczyli w realizacji projektu wychowawczo - profilaktycznego „Bliskie spotkania z regionem” finansowanego ze środków MKRPA w Gorlicach.

Ogółem odbyło się 7 cykli zajęć, których celem była  szeroko rozumiana profilaktyka w zakresie uczenia dzieci unikania zagrożeń, a także edukacja rodziców w sferze wychowania i promowania postaw, pomagających w zachowaniu bezpieczeństwa. Działania programowe zmierzały do wskazania alternatywnych form spędzania wolnego czasu, ochrony przed szkodliwym działaniem używek oraz przed doświadczaniem przemocy. Prowadziły do budowy pozytywnego obrazu siebie oraz uczenia porozumiewania się i rozwiązywania problemów, a także wyrabiania postawy asertywności i skutecznego odmawiania.

Atrakcyjną dla uczniów formą aktywności okazały się zajęcia plenerowe w parku miejskim, lekcja muzealna w Izbie Pamięci pana Sławomira Habela oraz wycieczka do Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach.

  GALERIA

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.