Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 W dniu 18 grudnia 2019 r. w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej odbył się happening uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorlicach przy współpracy z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Głównym założeniem akcji jest ograniczenie liczby osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz podkreślenie roli pasażerów i innych osób, aby nie wahali się reagować w sytuacjach, gdy widzą, że za kierownicę wsiada nietrzeźwy. Takie zachowanie pozwoli zapobiec wielu wypadkom i ludzkim dramatom.

Uczniowie przemaszerowali ulicami miasta, rozdawali profilaktyczne ulotki i słodycze  wyrażając swój sprzeciw wobec nietrzeźwości za kierownicą.

Policjanci przeprowadzili z młodzieżą szkolenie na temat ,,Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Uczniowie  mieli okazję obserwacji  praktycznych działań Policji wobec kierujących: zatrzymywanie do kontroli czy badanie alkomatem.

W warsztatach profilaktycznych prowadzonych przy współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną ,,Smaki życia – debata o dopalaczach” wzięli udział uczniowie klasy ósmej.

Dziękujemy za współpracę w zakresie bezpieczeństwa uczniów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Udział uczniów w działaniach profilaktycznych kampanii ,,NO Promil – NO Problem” będzie miał wpływ na kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi w dorosłym życiu.

GALERIA

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.