Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Proszę o uregulowanie płatności za obiady do 25 marca 2020 r.

 

Kwotę jaką należy wpłacić proszę  uzgodnić telefonicznie z sekretariatem szkoły tel. (18) 353-54-94.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto :

37 2030 0045 1110 0000 0160 7020

z dopiskiem: obiady imię i nazwisko ucznia.

Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.