Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

 

 

Uczniowie klasy III c uczestniczyli w realizacji  programu edukacyjnego  „Przyjaciel Parku Narodowego”.  Realizowany on jest od 2015 roku na terenie małopolskich parków narodowych: Babiogórskiego, Gorczańskiego, Magurskiego, Ojcowskiego oraz Tatrzańskiego.

Głównym celem programu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw społecznych i ekologicznych. A ponadto: rozwijanie wiedzy o przyrodzie ze szczególnym zaakcentowaniem świata roślin i zwierząt, kształtowanie więzi

z konkretnym parkiem narodowym, wyrażających się dbałością o środowisko naturalne, wzmacnianie prawidłowych zachowań względem przyrody oraz

kreowanie pozytywnego obrazu obszarów chronionych.

Podstawowym elementem programu jest książeczka z zadaniami aktywizującymi, którą uczniowie otrzymali w trakcie wycieczki w Ośrodku Edukacyjnym w Krempnej w dniu 30 września 2016 roku.

Zadaniem uczniów było:

- odwiedzić park narodowy
- rozwiązać wybrane zadania z książeczki
- wziąć udział w przynajmniej jednej aktywności oferowanej przez park
- złożyć przysięgę dbania o przyrodę i dzielenia się swoją wiedzą z innymi.

Po wykonaniu powyższych zadań każdy uczestnik programu otrzymał pamiątkowy dyplom i odznakę „Przyjaciela Parku Narodowego”.

 

 Copyright © 2020 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.