Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

REKRUTACJA 2020-2021

Dostępność

BIP

Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie na realizację programu „Już pływam”. W naszej szkole projekt realizowano w formie zajęć pozalekcyjnych w okresie od 3 października do 6 grudnia 2017 r. W programie uczestniczyły uczennice i uczniowie klas pierwszych i trzecich szkoły podstawowej. Projekt  realizowano  w dwóch grupach 12-osobowych po 20 godzin jeden kurs. Główne cele projektu to:


 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów,
  • zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom.

Prowadzący: Marcin Schindler i Irena Wojdyła-Pikuła

Copyright © 2021 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.