W przypadku wprowadzenia takiej formy informacja zostanie umieszczona.