Wykaz ulic należących do obwodu  SP 
 
Zgłoszenie kandydata do SP1 własny obwód 
 
Oświadczenie o miejscu zamieszkania 
 
Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Gorlice 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr25/2021 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 29 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr  2 do Zarządzenia Nr25/2021 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 29 stycznia 2021 r. 
 
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr25/2021 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 29 stycznia 2021 r. 
 
Uchwała Nr 393 
 
Uchwała Nr 392 
 
WNIOSEK kandydata do SP OBCY obwód 
 
Oświadczenie-droga do szkoły 
 
Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców 
 
Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy I SP 
 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny