Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Kontakt z nauczycielami

Treść

ZASADY KONTAKTOWANIA SIĘ RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI:

1. Kontakty rodziców z nauczycielami przebiegać  będą:

a)  według ustalonego harmonogramu zebrania wychowawców z rodzicami,

b) indywidualnie na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu terminu, wynikających  z potrzeb rodziców i nauczycieli,

c)  przez e-dziennik

d) telefonicznie w uzasadnionych i pilnych sytuacjach, na zasadach ustalonych  z wychowawcą lub nauczycielem.

2. W szczególnych  przypadkach wychowawcy, nauczyciele, pedagog  mogą udzielić informacji telefonicznie oraz w formie przyjętej w danej klasie ustalonej na początku roku szkolnego.

229331