OSIĄGNIĘCIA - PODSUMOWANIE

Osiągnięcia uczniów klas I-III szkoły podstawowej w konkursach szkolnych i zewnętrznych rok szkolny 2020/2021.