Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Dyrekcja i kadra

Treść

Kadra kierownicza
Dyrektor szkoły – mgr Waldemar Pyznar 

Wicedyrektor szkoły – mgr Ewa Kołtko

Pedagog szkolny
mgr Agnieszka Mołda

Pedagog specjalny 
mgr Grażyna Przybyło       

Psycholog 
mgr Anita Gajek-Tajak                                                              

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
mgr Ewa Cembrzyńska

mgr Renata Foryś                                                                                                      

mgr Anita Hajduk

mgr Agata Jamro

mgr Izabela Krupa

mgr Ilona Rząca-Kosiek

mgr Joanna Sarnowska

mgr Halina Trybus

mgr Jolanta Kukuła - wychowawca świetlicy

mgr Monika Zapert – wychowawca świetlicy 
 
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych
mgr Tomasz Karp

mgr Alicja Nowak

mgr Anna Ostrowska

mgr Marta Stabach

mgr Monika Styrkowicz

mgr Małgorzata Zielińska 
 
Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 
mgr Katarzyna Furman

mgr Karolina Górska

mgr Włodzimierz Grądalski

mgr Ewa Kołtko

mgr Anna Kowalska

mgr Sylwia Krawczyk

mgr Zofia Skrobot

mgr Grzegorz Wieścieciński 
 
Nauczyciele języków obcych 
mgr Sylwia Danicz

mgr Magdalena Gajewska

mgr Grażyna Kaszałowicz

mgr Beata Rosół 
 
Nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Daniel Ignar

mgr Irena Mianowska

mgr Waldemar Pyznar

mgr Marcin Schindler

mgr Irena Wojdyła-Pikuła 
 
Nauczyciele religii
ks. mgr Paweł Gąsior

ks. mgr Łukasz Ziemniak 
 
Biblioteka szkolna
mgr Anna Ostrowska

mgr Maria Łęcka

mgr Andrzej Pabis

Nauczyciel wspomagający 
mgr Marzena Kwaśnik

 

 

515703