Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Dyrekcja i kadra

Treść

KADRA KIEROWNICZA
Dyrektor szkoły – mgr Waldemar Pyznar
Wicedyrektor szkoły – mgr Ewa Kołtko

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Agnieszka Mołda

PEDAGOG SPECJALNY 
mgr Grażyna Przybyło       

PSYCHOLOG 
mgr Natalia Michalik                                                              

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
mgr Ewa Cembrzyńska 
mgr Renata Foryś
mgr Anita Hajduk
mgr Agata Jamro
mgr Izabela Krupa
mgr Jolanta Kukuła
mgr Joanna Sarnowska
mgr Halina Trybus
mgr Marta Firlit – wychowawca świetlicy
mgr Halina Haluch – wychowawca świetlicy 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH 
mgr Tomasz Karp
mgr Alicja Nowak
mgr Marta Stabach
mgr Małgorzata Zielińska

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH 
mgr Danuta Banaszek
mgr Karolina Górska
mgr Włodzimierz Grądalski
mgr Ewa Kołtko
mgr Anna Kowalska
mgr Sylwia Krawczyk-Gruca
mgr Zofia Skrobot
mgr Grzegorz Wieścieciński

NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH 
mgr Sylwia Danicz
mgr Magdalena Gajewska
mgr Grażyna Kaszałowicz
mgr Beata Rosół 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
mgr Daniel Ignar
mgr Irena Mianowska
mgr Waldemar Pyznar
mgr Marcin Schindler
mgr Irena Wojdyła-Pikuła

NAUCZYCIELE RELIGII
ks. mgr Paweł Gąsior
ks. mgr Łukasz Ziemniak

BIBLIOTEKA SZKOLNA
mgr Danuta Wrona

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY 
mgr Marzena Kwaśnik
 

229313