DO POBRANIA:

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Regulamin zapisów do świetlicy szkolnej Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach na rok szkolny 2021/2022  
 
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  
 
Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców 
 
Oświadczenie o dojeżdżaniu dziecka do szkoły 
 
Oświadczenie o oczekiwaniu dziecka na zajęcia pozalekcyjne