Harmonogram zebrań z Rodzicami 2021/2022/

21 - 23 września   – zebrania

23 - 25 listopada  – zebrania

11 - 13  stycznia – wywiadówka

26 – 28 kwietnia  – zebrania

Harmonogram zebrań może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego w zależności od rozwoju  pandemii.

Rodzic może przyjść do szkoły na rozmowę z nauczycielem  danego przedmiotu po wcześniejszym uzgodnieniu z nim terminu (np. przez e-dziennik).