Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - rekrutacja nauczycieli

Trwa rekrutacja nauczycieli do projektu, który realizowany jest pn. "Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. W załącznikach poniżej znajdują się niezbędne dokumenty do pobrania. Nabór wniosków od 2 do 30 listopada 2021r.
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - rekrutacja uczniów

Trwa rekrutacja uczniów do projektu, który realizowany jest pn. "Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. W załącznikach poniżej znajdują się niezbędne dokumenty do pobrania. Nabór wniosków od 2 do 30 listopada 2021r.
Program „Przyjaciele Zippiego”

Grupa uczniów kl. II b uczestniczyła w realizacji Międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego” finansowanego ze środków MKRPA w Gorlicach.
Bliskie spotkania z regionem

Uczniowie klasy 2a uczestniczyli w realizacji programu Bliskie spotkania z regionem opracowanego przez wychowawczynię – Renatę Foryś i finansowanego ze środków MKRPA w Gorlicach.
Program "Dobry Start" tzw. 300+

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu ,,Dobry Start” (tzw. 300+) będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.