1. Przewodniczący: Anatol Krygowski 
     
  2. Zastępca Przewodniczącego: Halina Grzesiak-Niemiec 
     
  3. Skarbnik: Maciej Augustyn 
     
  4. Sekretarz: Monika Zapert