Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Ubezpieczenie uczniowskie

Treść


 

UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2021/2022

Osoba do kontaktu w przypadku potrzeby zgłoszenia szkody:

Pan:  Arkadiusz Waląg

Telefon kontaktowy: (18) 353-70-14 lub 691-400-122

Podstawowe informacje:

Okres ubezpieczenia:  01.09.2021- 31.08.2022 
całodobowo, szkoła i poza szkołą (zawody sportowe, SKS- y, lekcje wychowania fizycznego, zajęcia sportowe pozaszkolne)

Miejsce ubezpieczenia: terytorium Polska + cały świat

Suma ubezpieczenia: 18 000,00 zł. lub 25 000,00 zł.

Zakres podstawowy (główne świadczenia) ubezpieczenia:

1.Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu- wypłacane jest w wysokości równej  1% sumy ubezpieczenia za każdy określony % trwałego uszczerbku.

2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek następstw nieszczęśliwego wypadku- wypłacane 100% sumy ubezpieczenia, dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie placówki oświatowej.

3. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych (np. orteza, kołnierz, stabilizator, opaska itp.)- do wysokości 20% sumy ubezpieczenia.

4. Świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady - 200PLN przy pobycie w szpitalu powyżej 48 godzin.

5. Świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez kleszcza (w przypadku zdiagnozowania boreliozy) - 500PLN.

6. Zwrot kosztów za uszkodzone w wyniku NNW okulary korekcyjne, aparaty słuchowe i ortodontyczne- limit 300PLN.. 


Zakres dodatkowy ubezpieczenia:

1. Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP (np. lekarstwa, badania, rehabilitacja)- wskutek nieszczęśliwego wypadku 30 % sumy ubezpieczenia NNW.

2. Świadczenie szpitalne- zwrot 40zł./dzień pobytu w szpitalu (płatne od 3-go dnia pobytu w szpitalu w sytuacji nieszczęśliwego wypadku i od 5 dnia w związku z chorobą), max. 3600zł.

3. Odbudowa stomatologiczna zębów- 500PLN za jeden ząb

W przypadku szkody prosimy kierować się do przedstawiciela firmy Wiener, na ul. Kościuszki 5, gdzie przeprowadzane będą wszelkie formalności związane ze szkodą. Szkody można również zgłaszać indywidualnie przez infolinię lub internetowo online.

Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest przez Towarzystwo Wiener na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej (bez konieczności badania przez lekarza orzecznika).

Do pobrania:

Ubezpieczenie

291533