Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Bliskie spotkania z regionem

Bliskie spotkania z regionem

Treść

Uczniowie klasy 2a uczestniczyli w realizacji programu Bliskie spotkania z regionem opracowanego przez wychowawczynię – Renatę Foryś i finansowanego ze środków MKRPA w Gorlicach.

     Głównym celem programu była  aktywność fizyczna i szeroko rozumiana profilaktyka w zakresie uczenia dzieci unikania zagrożeń, wyrabiania odporności psychicznej w związku z COVID – 19 oraz promowania postaw pomagających w zachowaniu bezpieczeństwa.

     Działania programowe wskazywały uczniom alternatywne formy spędzania wolnego czasu z dala od komputera, ochronę przed szkodliwym działaniem używek oraz wspierały zdrowie psychiczne. Sprzyjały budowie pozytywnego obrazu siebie oraz uczeniu porozumiewania się i rozwiązywania problemów, a także wyrabianiu postawy asertywności  i skutecznego odmawiania.

Uczniowie wzięli udział w prelekcji i w warsztatach uświadamiających szkodliwy wpływ używek na zachowanie i zdrowie oraz w spotkaniu z pedagogiem szkolnym – panią Anną Stasiowską, którego celem było eliminowanie nadmiaru negatywnych emocji oraz stresu spowodowanych sytuacją pandemiczną. Wiele radości uczestnikom sprawił  rajd pieszy do Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, zwiedzanie pogórzańskich chałup oraz udział w warsztatach z zakresu edukacji regionalnej Życie, zwyczaje i stroje dawnych Pogórzan. W kształtowaniu więzi z Małą Ojczyzną atrakcją okazało się wyjście do Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach i zwiedzanie ekspozycji związanej z wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej w związku z 200. rocznicą  urodzin i 140. rocznicą śmierci Ignacego Łukasiewicza przypadającą już w następnym roku.

W ramach programu uczniowie wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyli również w zajęciach ruchowych prowadzonych przez panią Irenę Mianowską -nauczycielkę wychowania fizycznego. Brali udział w zabawach i zawodach sportowych proponowanych przez prowadząca, mogli się też wykazać inwencją własną.

Program cieszył się olbrzymim zainteresowaniem wśród najmłodszych i ich rodziców, którzy już teraz wykazali chęć uczestnictwa w podobnych zajęciach w najbliższym czasie.

Renata Foryś

127730