Regulamin Szkolnego Konkursu „Śladami Ignacego”

12.01.2022,

Zapraszamy do udziału w konkursie. Poniżej znajduje się regulamin oraz niezbędne załączniki.

Regulamin Szkolnego Konkursu „Śladami Ignacego”

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach.

2. Konkurs adresowany jest do  uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach oraz ich rodzin.

3. Celem Konkursu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin i 140. rocznicy śmierci Ignacego Łukasiewicza – polskiego farmaceuty, konstruktora lampy naftowej, pioniera przemysłu naftowego, filantropa, działacza niepodległościowego i polityka.

4. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przestrzennej lampy naftowej.

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką przy użyciu różnych materiałów: drewna, płótna, plastiku, ceramiki, folii, papieru, kamieni, metalu, włóczki, patyczków, szkła itp.

6. Nie dopuszcza się stosowania gotowych elementów takich jak abażury, konstrukcje ze starych lamp itp. oraz nafty i innych płynów.

7. Wysokość lampy powinna wynosić od 20 do 60 cm.

8. Mile widziane akcenty nawiązujące do regionu ziemi gorlickiej.

9. Praca może mieć charakter nowoczesny, unikatowy, może też być stylizowana na dawne epoki; nie może to być kopia lampy, którą skonstruował Ignacy Łukasiewicz.

10. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest czytelne wypełnienie drukowanymi literami metryczki konkursowej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

11. W Konkursie ocenie jury podlegają:

- kompozycja architektoniczna, trwałość konstrukcji

- kreatywność, oryginalność, zgodność z tematem

- dekoracyjność oraz ogólne wrażenie estetyczne

12. Prace należy składać u wychowawców klas do 25 lutego 2022 roku.

13. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły w 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza, tj. 8 marca 2022 roku.

14. Nagrodzeni otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

15. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgoda autora na prezentację pracy na wystawie pokonkursowej.

16. Wszyscy uczestnicy konkursu deklarują akceptację postanowień powyższego Regulaminu.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - metryczka

Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

Autor: cms02644f