Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Innowacja pedagogiczna w klasie 2b

Innowacja pedagogiczna w klasie 2b

Treść

W bieżącym roku szkolnym w klasie 2 b realizowana była innowacja pedagogiczna „CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki” Międzynarodowy Projekt Edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III. Tegoroczna edycja była pod kryptonimem POZNAJEMY ZAWODY.
 
Projekt opierał się na trzech głównych priorytetach, mianowicie:

1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

2. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne wszystkich uczniów.

3. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

Głównym celem innowacji było:
· rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
· rozwijanie aktywności czytelniczej,
· doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
· zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
· integracja zespołu klasowego,
· współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu. 

Wśród celów szczegółowych realizowane było:
· doskonalenie techniki głośnego czytania,
· rozwijanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
· doskonalenia umiejętności redagowania różnych pisemnych form wypowiedzi,
· utrwalenie poznanych części mowy,
· rozwijanie wyobraźni uczniów,
· rozwijanie umiejętności plastycznych, technicznych, informatycznych, polonistycznych uczniów,
· kształcenie nawyku sięgania po dobrą książkę,
· kształcenie umiejętności zgodnej współpracy podczas pracy w grupie,
· dostarczenie uczniom pozytywnych emocji podczas wykonywania zaplanowanych zadań. 

Innowację pedagogiczną „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” realizowano w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Innowacja opierała się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci. Wykorzystanie twórczego potencjału uczniów, poprzez realizację poszczególnych modułów oraz przygotowanie młodego pokolenia do zdobywania wiedzy.
W ramach innowacji „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” uczniowie poznali interesujące lektury. W każdym z modułów wybrana była jedna lektura, do której wykonano co najmniej cztery zadania. Lektury były czytane samodzielnie przez uczniów.

Zrealizowano zajęcia z trzech modułów:

I – Podróże małe i duże na podstawie lektury „O psie, który jeździł koleją”

II  – Naukowy zawrót głowy na podstawie lektury „ Rany Julek”

III – Na ratunek na podstawie lektury „Jak Wojtek został strażakiem”.

W każdym z tych modułów uczestnicy wybierali jedną spośród zaproponowanych przez autora projektu lektur. Po przeczytaniu książki uczniowie przystępowali do wykonania co najmniej czterech zadań spośród ośmiu zaproponowanych w projekcie. W pierwszym zadaniu każdego modułu projektu dzieci wypełniały lekturniki. Wyróżniały głównych bohaterów, rysowały ilustracje tematyczne 
i opisywały jedno wydarzenie.

Po zakończeniu każdego Modułu i przesłaniu sprawozdania z jego realizacji klasa otrzymywała potwierdzenie realizacji danego Modułu.

To była dla nas ciekawa czytelnicza przygoda.

A. Hajduk

135386