Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Stołówka szkolna

Stołówka szkolna

Treść

Stołówka rozpoczyna działalność w piątek 2 września 2022 r.

Cena za jeden obiad wynosi 5,80 zł. Wpłat należy dokonywać gotówką w kasie lub przelewem na konto szkoły 37 2030 0045 1110 0000 0160 7020 z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca.

Chęć korzystania z żywienia trzeba zgłosić najpóźniej dzień wcześniej.

Warunkiem systematycznego korzystania z posiłków jest podpisanie umowy przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Aktualne umowy będą podpisywane na okres do 22.12.2022 r. 

Wzór umowy dostępny jest na stronie poniżej lub w p. 209 lub sekretariacie.

Możliwe jest zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej w tym samym dniu do godz. 9.00.

Za nieobecności dziecka w danym miesiącu, dokonywane będą odpisy w miesiącu następnym.

Odpłatność za żywienie w miesiącu wrześniu: 21 dni x 5,80 zł = 121,80

Do pobrania: 

Umowa na korzystanie ze stołówki

164353