Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Erasmus Plus w gorlickiej jedynce

Erasmus Plus w gorlickiej jedynce

Treść

7 marca 2023 r.  uczniowie klas siódmych Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach wzięli udział 
w Forum Młodzieży zorganizowanym w ramach projektu Erasmus plus „Europejska Młodzież 
w Gorlicach”. Organizatorem wydarzenia i koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi Dominikowice.
Celem projektu jest budowanie dialogu młodzieży z samorządem lokalnym oraz zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym i politycznym lokalnych samorządów. 
Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie świadomości uczestników w zakresie wspólnot europejskich i wartości UE oraz promowanie wartości europejskich. By osiągnąć te cele młodzież wykorzysta metody edukacji nieformalnej, a wsparta będzie opieką merytoryczną przedstawicieli naszej organizacji pozarządowej.  Główne działania projektu to nie tylko warsztaty dla młodzieży ale również wizyty studyjne w instytucjach europejskich w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu.

Spotkanie młodzieży na Forum było świetną okazją do integracji dzieci ze szkół podstawowych
z Dominikowic, Ropicy Polskiej, Sękowej oraz Gorlic.

252567