Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Informacja o zasadach działania stołówki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Informacja o zasadach działania stołówki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Treść

1.   Stołówka rozpoczyna działalność we wtorek 5 września 2023 r.

2.   Cena za jeden obiad wynosi 6,50 zł i jest płatna gotówką lub przelewem z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca. Chęć korzystania z żywienia trzeba zgłosić najpóźniej dzień wcześniej.

3. Warunkiem systematycznego korzystania z posiłków jest podpisanie umowy przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Aktualne umowy będą podpisywane na okres do 22.12.2023 r. Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej, w p. 209 lub sekretariacie.

4.   Możliwe jest zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej w tym samym dniu do godz. 9.00.

5.   Za nieobecności dziecka w danym miesiącu, dokonywane będą odpisy w miesiącu następnym.

 

339470