Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Święto Szkoły

Święto Szkoły

Treść

„Zawsze trzeba uważnie baczyć, aby nie popełnić w gniewie słowem czy czynem, czego by człowiek miał później żałować czy wstydzić się…” czyli słów kilka o Święcie Szkoły 2023.

14 listopada 2023 roku społeczność MZS nr 1 przeżywała Święto Szkoły. W tym roku było inaczej niż dotychczas. W krótkim wspomnieniu została przywołana postać patrona Szkoły, czyli Stanisława Konarskiego-księdza, reformatora szkolnictwa, z inicjatywy którego powstało m.in. Collegium Nobilium i Szkoła Rycerska.        

Konarski mówił, że

młodzież trzeba wychowywać na ludzi zacnych i cnotliwych, w duchu chrześcijańskim, bo jaka  jest młodzież w Rzeczypospolitej, taka swego czasu będzie Rzeczypospolita. Bo  co czeka społeczność, jeśli staną naprzeciw młodzi ludzie bez religii, bez wstydu, bez obyczajów, hardzi, pyszni, uporczywi i krnąbrni, porywczy do kłamstwa, do kłótni i nieprzyjaźni, opieszali i niedbali w naukach? 
Celem reformy Konarskiego było wychowanie młodych Polaków na prawdziwych patriotów. Przypominał również, że  rodzicom, nauczycielom i osobom starszym należy się szacunek 
i posłuszeństwo.

Jego myśli są aktualne i dzisiaj, chociaż może w innym kontekście, niż w XVIII wieku.

Hasło wychowawcze  w tym roku brzmi:

 „Zawsze trzeba uważnie baczyć, aby nie popełnić w gniewie słowem czy czynem, czego by człowiek miał później żałować czy wstydzić się…”   
Te słowa dzisiaj, w dobie  nieograniczonego dostępu do internetu, są  szczególnie aktualne.

 W nawiązaniu do Święta Odzyskania Niepodległości, tym razem zamiast tradycyjnego przedstawienia, został przygotowany koncert, w czasie którego uczniowie wspólnym śpiewem uczcili bohaterów walczących o wolność Polski. W myśl powiedzenia śpiewać każdy może uczestnicy wczuli się w sytuację i z zapałem oddali się muzyce, oczywiście pod kierunkiem pani dyrygent. W sali gimnastycznej rozległ się chóralny śpiew znanych utworów, m. in. „O, mój rozmarynie”, „Pałacyk Michla”, „Szara Piechota” czy „Przybyli ułani pod okienko”. Najgłośniej jednak wybrzmiała piosenka „Płynie Wisła, płynie”.

Po wspólnym śpiewaniu uczniowie udali się na zajęcia wychowawcze nawiązujące do  tegorocznego hasła wychowawczego Szkoły.

Małgorzata Zielińska

380934