Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Publikacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok

Publikacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok

Treść

Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 23 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (tj. Dz.U.2023.1605) publikuje: Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2024 roku.

Plan dostępny jest tutaj (pdf, 43 KB).

515703