Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Zapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Zapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Treść

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

1. Od 15 lutego do 28 lutego 2024 r. - termin składania przez rodziców/prawnych opiekunów Zgłoszeń kandydata o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach na kolejny rok szkolny - zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2. Od 1 marca do 15 marca 2024 r.  -  termin składania przez rodziców/prawnych opiekunów Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach na kolejny rok szkolny – spoza obwodu szkoły. 
W postępowaniu uzupełniającym od 12 do 14 sierpnia 2024 r.

3. Od 18 marca do 22 marca 2024 r. – weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.. 150, ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe. 
W postępowaniu uzupełniającym 19 sierpnia 2024 r.

4. 25 marca 2024 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
W postępowaniu uzupełniającym – 20 sierpnia 2024 r.

5. Od 26 marca do 5 kwietnia 2024 r. - termin składania przez rodziców/prawnych opiekunów Potwierdzenia woli uczęszczania do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach, 
W postępowaniu uzupełniającym od 21 do 23 sierpnia 2024 r.

6. 8 kwietnia 2024 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
W postępowaniu uzupełniającym 26 sierpnia 2024 r.

Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorlicach:

Ariańska, Armii Krajowej, Batorego, Biechońskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Chrobrego, Długosza, Dolna, Dukielska, Gałczyńskiego, Jezierskiego, Kazimierza Wielkiego, Klimkowicza, Kochanowskiego, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Krzewickiego, Krzywoustego, Kwiatowa, Lenartowiczów, Łąkowa, Łokietka, św. Maksyma, Makuszyńskiego, Mickiewicza prawa strona  od nr 30 (od mostu), Mieszka I, Miodowa,  Nowodworze, Orzeszkowej, Park Miejski, Piękna, Pocieszka,  Pod Lodownią, Polna, Prusa, Reja, Reymonta, Rybickiego, Sienkiewicza, Słowacka , Sokolska, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Szpitalna, Tęczowa, Warneńczyka, Węgierska, Zbożowa, Żeromskiego.

Druki do pobrania ze strony internetowej szkoły lub dostępne w sekretariacie.

Do pobrania: 

1. Regulamin Rekrutacji  na rok szkolny 2024/2025

Druki – nabór dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły: 

1. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy 1 MZS 1

2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania zał.1

Druki – dzieci spoza obwodu szkoły:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania zał. 1

3.  Oświadczenie o miejscu zatrudnienia zał. 2

4. Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych zał. 3

5. Oświadczenie o drodze do szkoły zał. 4

6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka zał. 5

7. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka zał. 6

8. Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do kl. 1 MZS 1

 

515711