Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Czas wspomnień

Czas wspomnień

Treść

1 września 2024 roku minie 30 lat od oddania do użytku Szkole Podstawowej nr 1 w Gorlicach budynku przy ulicy Pięknej 9 na Zawodziu. Obecnie mieści się tutaj Miejski Zespół Szkół nr 1, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego i Miejskie Przedszkole nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 11.

1 września 1994 roku Szkoła Podstawowa nr 1 liczyła 667 uczniów w 25 oddziałach klas I – VIII, pracowało 48  nauczycieli, w tym 14  niepełnoetatowych oraz 9 pracowników administracyjno-obsługowych. Funkcję Dyrektora Szkoły do roku 1997 pełniła Janina Augustyn, następnie Wiesława Brudniak, obecnie Waldemar Pyznar.

Wicedyrektorami byli kolejno: Marek Wantuch, Grażyna Mocarska, Wanda Dudek, Agata Jamro, Zofia Szabla, Lidia Foltyn, Halina Zajdel, Renata Foryś, Anna Więcek. Obecnie funkcję tę sprawuje Ewa Kołtko.

Jedynka to szkoła, która zgodnie z ideałami i myślami Patrona Stanisława Konarskiego propaguje działania dydaktyczne i wychowawcze  z uwzględnieniem realiów i potrzeb współczesnej szkoły.

Kalendarium:

14 października 1998 r. - nadanie Szkole Podstawowej nr 1 Uchwałą Nr 457/LI/98 Rady Miasta 
w Gorlicach imienia ks. Stanisława Konarskiego.

14 listopada 1998 r. - uroczystości związane z nadaniem imienia, przekazaniem Sztandaru ufundowanego przez Rodziców i odsłonięciem tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Patrona Szkoły.

14 listopada 2001 r. - premierowe wykonanie Hymnu Szkoły, do którego słowa napisała Wiesława Mikowska, a muzykę skomponował Tomasz Kubala.

1 października 2004 r. - uzyskanie certyfikatu Szkoły z Klasą w ogólnopolskiej akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

24 listopada 2004 r. - uroczyste obchody 10-lecia pracy Szkoły w środowisku Zawodzia.

2004 – 2007 – realizacja, wspólnie z sześcioma krajami europejskimi projektu Współczesna Europa-społeczeństwo, tradycje w ramach programu Socrates-Comenius.

1 września 2006 r. - utworzenie Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 z siedzibą przy ul. Pięknej 9, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1, przy czym nauka odbywała się w dwóch budynkach – przy ulicy Pięknej i przy Placu Kościelnym.

1 września 2007 r. - uroczystości związane z otwarciem segmentu sportowego.

2008 r. - przeniesienie Gimnazjum nr 1 do budynku będącego siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 
i oddanie budynku gimnazjum do dyspozycji władz miasta.

14 listopada 2008 r. - zasadzenie drzewka o imieniu Stanisław oraz umieszczenie na głazie tablicy pamiątkowej w 10. rocznicę nadania Szkole imienia.

2011 r. - termomodernizacja budynku Szkoły oraz budowa drogi dojazdowej i szkolnego parkingu od strony ul. Węgierskiej.

Od 2012 r. - cykliczne wzbogacanie sal lekcyjnych w monitory i tablice interaktywne.

8 grudnia 2014 r. - oddanie do użytku placu zabaw dla najmłodszych uczniów pozyskanego w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.

1 września 2018 r. - wprowadzenie elektronicznego Dziennika Vulcan.

2018 r. - modernizacja sektora sportowego i szatni.

Rok szk. 2018/2019 - ostatni rocznik oddziałów gimnazjalnych.

Od roku szk. 2019/2020 - funkcjonowanie Szkoły z oddziałami klas I – VIII.

Rok szk. 2020/2021 - nauczanie zdalne podczas pandemii COVID-19.

Rok szk. 2021/2022 - pozyskanie nowoczesnego sprzętu edukacyjnego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Rok szk. 2023/2024 - modernizacja budynku pod kątem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów przeciwpożarowych.

Lata 2020-2024 - znaczne odnowienie i aktualizacja księgozbioru biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dziś grono pedagogiczne Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach chętnie korzysta z bogatych doświadczeń poprzedników jednocześnie koncentrując się na nowoczesnych metodach kształcenia. Przyszłość stawia wciąż nowe wyzwania, przeszłość pokazuje wzorce, które są podporą 
w poszukiwaniu rozwiązań w zmieniającej się dynamicznie teraźniejszości.

R. F.

515724