Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6
Przejdź do stopki

Warto wiedzieć…

Warto wiedzieć…

Treść

1 września 1994 roku nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, którzy do tej pory uczyli się na parterze gorlickiego Kromera oraz część kadry pedagogicznej i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 przy Placu Kościelnym, przekroczyli progi  swojej nowej siedziby przy ulicy Pięknej.   
W 1999 r. w budynku przy Placu Kościelnym Powstało Gimnazjum nr 1, które przejęło tradycje po funkcjonującej do 2004 r. Szkole Podstawowej nr 2.

Jedynkę budowano zaledwie rok i był to budynek, który w dniu oddania do użytku nie miał zaplecza sportowego. Dopiero 1 września 2007 r. dzięki staraniom dyrektora Szkoły p. Wiesławy Brudniak 
i władz oświatowych odbyły się szkolne uroczystości związane z otwarciem nowo wybudowanego segmentu sportowego.

Nie każdy jednak wie, że historia naszej Szkoły sięga  XVIII wieku i Jedynka jest najstarszą placówką oświatową w Gorlicach. Z zapisów kroniki z 1890 roku zwanej Historyją szkoły gorlickiej wynika, że Szkoła funkcjonowała już w 1791r.. I początkowo była to szkoła powszechna męska, a chłopcy uczyli się w domach prywatnych właścicieli. W 1874 r. Gorlice strawił olbrzymi pożar i wówczas Szkołę przeniesiono do budynku Magistratu, gdzie wówczas mieściła się szkoła żeńska, która później otrzymała miano Szkoły Podstawowej nr 2. W 1892 r. owa szkoła dla dziewcząt uzyskała okazały nowy gmach przy Placu Kościelnym. Natomiast uczniowie szkoły męskiej nadal uczyli się w gorlickim Ratuszu i w miejskich kamieniczkach nabytych od prywatnych właścicieli. Wraz z wybuchem I wojny światowej w gmachu Ratusza zakwaterowano wojsko. Naukę wznowiono 4 listopada 1915 r., ale Szkoła nadal nie posiadała własnego lokum. Rok 1936 przyniósł nowe nadzieje. Otóż 14 czerwca poświęcono kamień pod budowę siedmioklasowej Powszechnej Szkoły Męskiej przy ulicy Niepodległości. Po trzech latach budowy, w kwietniu 1939 r. Szkoła mogła wreszcie kontynuować naukę w nowym budynku. Historia lubi się powtarzać i niestety, już 1 września budynek zajęło wojsko, tym razem niemieckie. Po wojennej zawierusze, która odcisnęła krwawe piętno na naszym mieście, tymczasową siedzibą na nowo stał się Ratusz miejski, a do budynku przy ulicy Niepodległości, który wymagał prac remontowych, powrócono 1 września 1946 r.. Rok później, w związku z nową organizacją szkół  ogólnokształcących, Szkołę podzielono na dwie jedenastolatki. Połowa klas pozostała przy ulicy Niepodległości, jako szkoła ćwiczeń dla Liceum Pedagogicznego. Drugą połowę oddziałów klas przeniesiono do gmachu LO im. Marcina Kromera i Szkoła nigdy już nie wróciła do wcześniejszego budynku na ul. Niepodległości. Z pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego korzystała przez kilkadziesiąt lat. W 1964 r. oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 4 przy ul. Z. Krasińskiego, do której przeszła do połowa oddziałów Szkoły Podstawowej nr 1. Na początku lat osiemdziesiątych  w małym odremontowanym budynku utworzono filię Szkoły Podstawowej nr 1 na osiedlu Korczak i przeniesiono tam 4 oddziały klasowe. 1 września 1989 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Szkoły Podstawowej nr 6, po czym niedługo potem pojawiła się koncepcja likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1. Po wielu burzliwych dyskusjach władze oświatowe podjęły ostateczną decyzję o budowie szkoły w dzielnicy Zawodzie z przeznaczeniem na siedzibę Szkoły Podstawowej nr 1. Wreszcie, w roku 1994, po ponad dwustu latach tułaczki Jedynka doczekała się własnej siedziby! W uroczystościach uczestniczyli: pani kurator – Janina Gościej, wicewojewoda – Jacek Rogowski, Burmistrz Miasta Gorlice – Stanisław Szura, kierownik delegatury KO – pan Mieczysław Hycnar i ówczesna pani dyrektor - Janina Augustyn, która wniosła olbrzymi wkład, by w końcu Szkoła Podstawowa nr 1 zaczęła tworzyć historię we własnym budynku przy ulicy Pięknej na Zawodziu.

Warto wspomnieć, że w 2006 roku na mocy uchwały Rady Miasta Szkoła Podstawowa nr 1 została połączona z Gimnazjum nr 1 w Miejski Zespół Szkół nr 1. Nauka odbywała się w dwóch budynkach – przy ulicy Pięknej i przy Placu Kościelnym. Dwa lata później przeniesiono Gimnazjum nr 1 do budynku będącego siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1, a budynek gimnazjum oddano do dyspozycji władz miasta. I cóż za zbieg okoliczności! W jednym budynku znalazły się dwie najstarsze gorlickie szkoły, każda z bogatą tradycją tworzoną na przestrzeni lat.

Obecnie Jedynka jest Miejskim Zespołem Szkół nr 1, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego przy ulicy Pięknej oraz Miejskie Przedszkole nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza przy ulicy Broniewskiego.

Tak najkrócej można przedstawić historię naszej Szkoły, w której uczą się i pracują kolejne pokolenia. Aby dokładnie poznać losy gorlickiej Jedynki odsyłam do zakładki na stronie internetowej Szkoły, gdzie znajduje się obszerniejsza informacja autorstwa długoletniej i zaangażowanej w sprawy szkolne  bibliotekarki  - pani Marii Łęckiej.

R.F.

 

481321